Laboratori d’Innovació Pública de Sant Boi de Llobregat

Coboi lab és un espai relacional, de coneixement i de prototipatge per afrontar reptes socials de manera col·laborativa en el territori

[relacions]
Entorn col·laboratiu on compartir reptes generant sinergies amb altres actors del territori.
[coneixement]
Metodologies, eines i recerca al servei de la cocreació i la coideació col·laborativa.
[laboratori]
Prototipatge i testeig d’iniciatives, individuals o col·lectives, amb vocació d’impacte i transformació social.
[meta-lab]
(Re)pensament i evolució constant de l'espai d'innovació social públic a nivell conceptual, metodològic i estructural.