Delta Social Coboi lab (PECT)

2018-2020
En marxa
4 minuts

Us presentem l’operació Delta Social Coboi lab en el marc del PECT Innodelta


 

Antecedents i repte principal

L’objectiu principal del PECT Innodelta és incrementar la competitivitat del Delta del Llobregat.

En aquest sentit, entenem que la competitivitat territorial del Delta del Llobregat implica oferir un entorn atractiu i sostenible perquè les empreses i els veïns i veïnes puguin viure i treballar. Aquesta definició equilibra, doncs, els objectius d’èxit empresarial amb els de benestar social, perquè la sostenibilitat es relaciona amb la capacitat que tinguem com a territori d’oferir aquest entorn atractiu; no sols a curt sinó també a llarg termini. I millorar la competitivitat requereix un esforç coordinat de diferents actors.

En aquesta línia diferents municipis i institucions del Delta del Llobregat s’associen estratègicament per dissenyar i implementar el projecte PECT InnoDelta:

 • Viladecans
 • Sant Boi de Llobregat
 • Gavà
 • El Prat del Llobregat
 • Castelldefels
 • Fundació Bosh i Gimperà (FBG)
 • Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
 • Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)

 

Operació Delta Social Coboi lab

En el marc del PECT Innodelta, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té com a objectiu desenvolupar l’operació Delta Social Coboi lab.

Aquesta operació pretén convertir el Delta Social Coboi Lab en una eina pública de referència que inspiri, motivi i faciliti noves formes de fer política pública. Entenem que els Ajuntaments han d’impulsar la innovació i la ciència oberta, apostant per un model de desenvolupament econòmic més sostenible i inclusiu. Involucrant a la ciutadania, el teixit empresarial, els centres de coneixement i l’administració pública, es busca generar oportunitats que contribueixin a construir un territori més saludable i sostenible amb i per a les persones gràcies a la implementació de solucions innovadores i eficients. Els ràpids avenços tecnològics, especialment en les TIC, contribueixen a articular les respostes col·lectives que requereixen aquests reptes.

En aquest sentit, va sorgir la necessitat de revisar i actualitzar els espais del Centre de serveis des de la perspectiva de la innovació, de les noves necessitats de les empreses i de la seva relació amb la ciutat i el territori. Fruit de la conceptualització dels nous serveis, va sorgir l’oportunitat de crear un laboratori d’innovació social basat en la col·laboració entre els agents del territori per afrontar els reptes socials; considerant també el Delta del Llobregat com un territori laboratori d’experimentació per afrontar els reptes socials, ambientals i econòmics.

 

Objectius de l’operació

 • Construir un espai relacional, de coneixement i prototipatge per afrontar els reptes del Delta del Llobregat de manera col·laborativa.
 • Posicionar el Delta del Llobregat com a territori promotor d’innovació social i col·laborativa.
 • Apropar la innovació social i el coneixement al teixit productiu del Delta del Llobregat i impulsar la seva transformació.
 • Atraure noves activitats i oportunitats socioeconòmiques basades en la col·laboració multiactor.

 

Actuacions i resultats esperats

Actuació 1: Ideació, conceptualització i remodelació de l’espai InnoDelta

Amb aquesta actuació és pretén redissenyar i adaptar els diferents espais de la primera planta del Centre de Serveis de Sant Boi per tal que compleixin amb les funcions de generació i transferència de coneixement. Un dels principals elements innovadors d’aquesta actuació és que s’ha treballat conjuntament amb estudiants d’últim any de l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA amb la finalitat d’aportar criteris i visions transversals per dissenyar un laboratori d’innovació social del segle XXI. En aquest sentit, també s’han organitzat jornades de co-ideació i co-creació així com estudis de benchmarking per al desenvolupament conceptual i funcional del lab. Tots els espais s’han de dotar de mobiliari, equipament informàtic i digital, així com de senyalèctica.

Actuació 2: Dinamització i desenvolupament metodològic

Aquesta actuació consisteix en promoure, facilitar i avaluar les activitats i dinàmiques que afavoreixen la participació i col·laboració multiactor (model Quàdruple Hèlix). Es vol posar un especial focus a l’hèlix de la ciutadania, reforçant el vincle d’aquesta amb la resta dels actors del territori, especialment amb les pimes; tot detectant i convidant a aquella ciutadania compromesa, activa i sensible amb el Delta del Llobregat a participar en processos innovadors de policy-making en un entorn  proper i creatiu. L’objectiu d’aquest lab es esdevenir el motor de l’ecosistema de la Quàdrulple Hèlix aportant metodologia de coideació i coinnovació per donar suport i acompanyament als reptes multiactor.

Actuació 3: Recerca i noves formes de comunicació

La generació de coneixement desenvolupat des del Delta Social Coboi lab podrà ser transferit a la resta labs al configurar-se la xarxa Delta labs, especialment aquelles metodologies de col·laboració i co-creació centrades en la proposta de solucions innovadores per afrontar els reptes socials, econòmics i ambientals del Delta del Llobregat. També és vol dissenyar, prototipar i executar accions comunicatives innovadores que ajudin a donar a conèixer espais d’innovació social públics com son els Delta Labs especialitzats per buscar la complicitat ciutadana.

 

 

 


Amb el suport de:

GeneralitatFeder