[Projectes]

[meta-lab]
Evolució constant de l'espai d'innovació pública a nivell conceptual, metodològic i estructural.