Agenda Urbana i Vehicle Elèctric

2022
Fet
4 minuts

Com podríem aplicar la metodologia generada per Coboi lab per debatre sobre perspectives de futur sobre el vehicle elèctric, fent un salt en escala a la seva aplicació pràctica?

 

Antecedents 

En el marc del projecte pilot de l’Agenda Urbana Española, es va trobar la necessitat de forjar un punt de trobada entre experts en automoció, empreses del sector i institucions per compartir reflexions i experiències sobre el canvi de model que viu el sector de l’automoció. Es van convidar a representants de la quàdruple hèlix: empreses del sector de l’automòbil, representants del món acadèmic i formació professional, usuaris i diferents institucions. 

La jornada va ser organitzada amb el suport i col·laboració del Grup de treball “Sant Boi com a centre de distribució i mobilitat del vehicle elèctric” del Pacte de Ciutat per un nou impuls social i econòmic.

 

Proposta

Es va organitzar una jornada de treball on es van convidar representants de la quàdruple hèlix: empreses del sector de l’automòbil, representants del món acadèmic i formació professional, usuaris i diferents institucions. La jornada es va estructurar en dos blocs:

 • Un primer bloc enfocat a recollir les perspectives de futur del vehicle elèctric des del punt de vista dels diferents actors presents i els diferents reptes. 
  • Els reptes del sector per a la transformació cap a un nou model on va parlar Juan José Berbel de Metyis (empresa de consultoria que opera en una àmplia gamma d’indústries)
  • Els impactes en la salut i el medi ambient, on va ser convidada Carolyn Daher de l’Institut de Salut Global de Barcelona 
  • Carmen Ruiz (Cap del Servei d’Espai Públic i Mobilitat de Sant Boi) i Carles Conill (AMB) ens van exposar la transformació de la C-245 
  • Elisabet Latorre (regidora de Desenvolupament Econòmic de Sant Boi) i Vicenç Muñoz (Grup T Automoció) van presentar Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible
 • Un segon bloc per treballar les visions compartides a partir d’eixos claus pel futur del vehicle elèctric. Es van dividir els participants de la jornada en diferents taules de diàleg per detectar obstacles i oportunitats, debatre i prioritzar els propers passos.

 

Resultats

Després de la sessió s’identifiquen els següents eixos d’acció:

 1. Coneixement

En el transcurs de la jornada es va posar de manifest en diverses ocasions la necessitat de tenir més coneixement sobre molts aspectes vinculats amb el nou model d’espai públic i de mobilitat. Les converses amb perfils tècnics experts van desemmascarar algunes fake news, es va parlar de com de perduts estan els usuaris, i d’iniciatives innovadores que es feien en altres llocs del món per impulsar aquesta transformació. Cal generar i transmetre coneixement per impulsar aquesta transformació.

 

 1. Proximitat

La relació de la mobilitat amb l’espai públic es va fer evident sovint al llarg de la jornada. Es va parlar molt dels punts de recàrrega i la seva ubicació, del paper dels concessionaris i els petits tallers en aquest nou escenari, de noves fórmules per compartir la mobilitat, de com recuperar l’espai dels vehicles per a les persones per fer una ciutat més amable i saludable. En totes aquestes qüestions sempre hi havia un valor central: la proximitat. Aquest futur model d’espai públic i mobilitat ha de ser en clau de proximitat, experimentant i posant en marxa projectes pilot per testejar i donar respostes als reptes plantejats.

 

 1. Formació

La demanda de nous perfils professionals que permetin executar aquesta transformació cap a un nou model d’espai públic i mobilitat és palesa. Alguns actors apuntaven que s’estava treballant en aquesta direcció i, d’altres, exposaven la desconnexió entre la formació actual i la demanda del territori i les empreses. Per assolir donar respostes als nous perfils professionals que sorgiran, cal agilitzar la transformació de la formació i recuperar l’atractiu de treballar en el sector. Les singularitats de Sant Boi generen una oportunitat en aquest camp que val la pena explorar i desenvolupar.

 

 1. Finançament

Durant la jornada es va fer referència en diverses ocasions a la manca de finançament per poder desplegar l’ideal d’aquest nou model d’espai públic i de mobilitat. També es va presentar els recursos de finançament de la Diputació de Barcelona i dels Next Generation per impulsar aquesta transformació. Per aquest motiu, considerem fonamental establir un eix d’acció que cerqui quins instruments de finançament existeixen per poder tirar endavant la resta d’eixos d’acció.

 

Futur

Per seguir avançant amb les fases del pla d’acció i la implementació del Mètode, es suggereix estructurar les accions en les següents línies de treball:

 • Generar i compartir coneixement de cada repte per impulsar aquesta transformació. Possibilitat de crear un observatori i aglutinar tota la informació allà.
 • Atrevir-se a codissenyar i testejar noves idees i fórmules per als diferents reptes.
 • Planificar estratègies i plans d’acció per donar resposta als reptes.

 

Documents d’interès

 

Aquesta activitat s’emmarca en l’Agenda Urbana Local (Pilot de l’Agenda Urbana Española) com a activitat de participació multinivell.

#AgendaUrbanaEspañola

#AgendaUrbanaSantBoi


Amb el finançament de:

logos_bn