RSE Valor i Gestió

Temps no calculat

RSE Valor i Gestió és una assessoria en medició d’impacte social i en sistemes de gestió basats en Responsabilitat Social i en criteris que defensen una economia orientada a les persones, així com al medi ambient. Alhora també es busca el foment d’aliances estratègiques entre empreses socials i amb empreses convencionals.