PECT Innodelta

2018-2022
En marxa
4 minuts

Innodelta: Territori laboratori per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del teixit industrial.


 

Antecedents i repte principal

En un món globalitzat, la potència i la influència dels grans pols d’innovació genera per a la resta d’agents (polítics, empresarials, culturals, etc.) la necessitat d’organitzar-se en xarxa i de col·laborar, creant nodes alternatius i sovint especialitzats. Formar part de l’ecosistema local, regional i global d’innovació no succeeix sense la voluntat de ser-hi ni sense posar-ne els mitjans necessaris. L’alternativa és la pèrdua d’influència i de capacitat d’intervenir en l’evolució econòmica i social de l’entorn.

El cas del Delta del Llobregat és especialment sensible a aquestes dinàmiques per la influència de Barcelona ciutat, i també per la ràpida evolució del sistema d’innovació vinculat al sector industrial, amb els impactes sobre la població i el territori. Per tot això, és necessari que el Delta del Llobregat esdevingui un referent de l’ecosistema d’innovació i, per tant, s’afavoreixi la generació d’escenaris de competitivitat, amb l’increment de la capacitat d’atracció d’inversió i de generació d’activitat econòmica innovadora a partir de les pròpies potencialitats endògenes.

 

Objectius

L’objectiu principal d’aquest PECT és incrementar la competitivitat del Delta del Llobregat.

En aquest sentit, entenem que la competitivitat territorial del Delta del Llobregat implica oferir un entorn atractiu i sostenible perquè les empreses i els veïns puguin viure i treballar. Aquesta definició equilibra, doncs, els objectius d’èxit empresarial amb els de benestar social, perquè la sostenibilitat es relaciona amb la capacitat que tinguem com a territori d’oferir aquest entorn atractiu, no sols a curt sinó també a llarg termini. I millorar la competitivitat requereix un esforç coordinat de diferents actors.

En aquesta línia diferents municipis i institucions del Delta del Llobregat s’associen estratègicament per dissenyar i implementar el projecte PECT InnoDelta:

 1. Viladecans
 2. Sant Boi de Llobregat
 3. Gavà
 4. El Prat del Llobregat
 5. Castelldefels
 6. Fundació Bosh i Gimperà (FBG)
 7. Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
 8. Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)

 

Resultats esperats

A curt termini, es vol assolir la potenciació de l’activitat econòmica, social i d’innovació mitjançant operacions estructurades en tres grans projectes:

 • Plataforma Delta Coneixement, que ens permetrà recollir, compilar i analitzar dades estratègiques per fer diagnosi i facilitar la presa de decisions a escala Delta del Llobregat. Una correcta diagnosi basada en les evidències que ens proporciona la Plataforma, ens facilitarà identificar reptes conjunts com a territori i plantejar-los a la Xarxa Delta Labs per trobar possibles solucions a implementar.
 • Xarxa Delta Labs, la qual està formada per diversos labs especialitzat que permetran treballar els reptes, no només, amb la transversalitat de la 4H sinó també des de la perspectiva de l’especialització (logística i mobilitat, tecnologia, social i ecològica), especialització que respon a les fortaleses i expertesa de cada ciutat. Aquests labs actuen com a motor de coneixement i innovació que després es podrà materialitzar i implementar en el territori gràcies a la Plataforma Delta Emprèn.
 • Plataforma Delta Emprèn. Aquesta està dissenyada per potenciar l’emprenedoria de base tecnològica i especialitzada en els àmbits de la fotònica i la manufactura avançada aplicada principalment a les indústries agroalimentàries, sistemes industrials i indústries culturals i basades en l’experiència (esport i turisme), al seu torn podrà incubar i accelerar aquells projectes ideats als diferents labs. Bona prova de la voluntat de continuïtat i sostenibilitat al llarg del temps d’aquest PECT és que a mig termini la Plataforma Delta Coneixement, no només ens ajudarà a fer una diagnosi inicial, sinó que també ens ajudarà a avaluar l’impacte de les solucions ideades als labs i oferir emplaçaments industrials a les empreses accelerades a la Plataforma Delta Empren, millorant la retenció de talent, l’especialització i la clusterització del nostre teixit empresarial.

Aquest PECT contribuirà a consolidar el node Delta del Llobregat en el conjunt de l’ecosistema d’innovació d’àmbit català. Perquè som conscients que per resoldre els reptes del nostre territori no és suficient la innovació empresarial i la tecnològica, hem d’incorporar també la innovació social.

A més llarg termini, es vol assolir la consolidació d’un sistema de governança compartit entre els ajuntaments i els agents de coneixement i d’innovació que garanteix la continuïtat de l’actuació estratègica territorial, la qual es consolidarà i impulsarà gràcies al PECT InnoDelta.

 

>> Operació Delta Social Coboi lab <<

(fes clic per a més informació)

 


Amb el cofinançament de:

GeneralitatFeder