Pacte de ciutat

2020 - 2022
En marxa
3 minuts

Coboi lab forma part de la Oficina Tècnica constituïda per donar suport el “Pacte de ciutat per un impuls social i econòmic de Sant Boi”.

 

Antecedents 

El Ple Municipal va aprovar el passat 30 de juliol de 2020 el “Pacte de ciutat per un impuls social i econòmic de Sant Boi”. Totes les forces polítiques del consistori van subscriure aquest document, que expressa el compromís de treballar conjuntament, per refer les bases de l’economia local i combatre les desigualtats socials que la pandèmia ha accentuat al llarg dels darrers mesos. A tal efecte, s’ha constituït un Equip Promotor del Pacte (format per diferents agents socioeconòmics de la ciutat i la representació de totes les forces polítiques del consistori) que treballarà per co-dissenyar les accions per fer front a les principals problemàtiques que com a ciutat hem d’afrontar.

 

Proposta

Des d’una voluntat d’acord i corresponsabilitat política, aquest Pacte de Ciutat es planteja com un instrument per encarar amb garanties una situació difícil que només podrà canviar si, de manera col·lectiva, s’estableixen unes bases estratègiques sòlides i consensuades de benestar i creixement per als anys vinents. Per a garantir una millor governança i coordinació de la posada en marxa d’aquest Pacte de Ciutat, s’ha creat una Oficina Tècnica. Coboi lab, com a laboratori d’innovació pública de Sant Boi de Llobregat hi aporta el “Mètode per abordar reptes de manera col·laborativa”, la innovació en la governança i l’aplicació de les agendes compartides com a metodologies de treball per afrontar reptes de ciutat complexos de manera col·laborativa.

 

Resultats

> Consulta tot el procés a participa.santboi.cat

> Document “Pacte de Ciutat per un nou impuls social i econòmic de Sant Boi” (Juliol 2020)

> Resum de les accions treballades a les Comissions de Treball (Octubre 2021)

 


Amb el suport de:

GeneralitatSocFederMinisterio-de-trabajo