Nous models d’anàlisi d’impacte social

2016
Fet
2 minuts

Noves formes de mesurar els beneficis derivats de les relacions interempresarials amb impacte social.

 

Aquest document és el resum d’un procés de treball de recerca i coconstrucció que va començar al març i va acabar al desembre de 2016. Partíem de la idea que un procés de canvi cap a un model socioeconòmic eficaç en la resolució de les desigualtats i ineficiències socials requereix d’instruments que permetin valorar l’eficàcia i l’eficiència dels diferents actors en la generació del valor social i ambiental.

Aquest estudi pretén ser un primer pas en la presa de consciència i sensibilització sobre una altra manera de mesurar els beneficis derivats de les relacions interempresarials entre el sector de l’empresa convencional i el sector de l’economia social. Sectors que estan evolucionat de manera convergent cap a un sistema híbrid de creació de valor millorant el seu impacte en el territori i la seva competitivitat.

Durant la recerca s’ha comptat amb la participació de representants empresarials, d’entitats de l’economia social i de les institucions públiques. El repte que teníem per davant era molt ambiciós i l’hem assolit amb escreix: construir una proposta de model d’anàlisi que mesuri l’impacte social generat per la col·laboració entre empreses convencionals i entitats de l’economia social. Un model que ha de servir per esperonar noves oportunitats pel desenvolupament econòmic sostenible del territori.

 

Estudi

 


Amb el suport de:

diputacio