Llançadora d’ocupació

2013 - 2017
Fet
2 minuts

La Llançadora d’Ocupació era un programa de suport a joves amb necessitats d’inserció sociolaboral per augmentar les seves possibilitats d’inserció al mercat de treball posant el focus en les seves capacitats. 

CoBoi, en tant que espai de trobada, acollia aquesta Llançadora d’Ocupació en col·laboració amb el projecte Vives Emplea de la Fundació Acció Contra la Fam. A través d’aquesta iniciativa,, es buscava assolir l’important repte d’ajudar als joves a cercar feina de manera activa i col·laborativa a través de la capacitació i l’acompanyament individualitzat i grupal, amb l’objectiu de millorar el nivell d’ocupabilitat dels i de les joves participants i augmentar les seves possibilitats d’inserció al mercat de treball. La idea central del programa era aconseguir que els i les joves treballessin junts per aconseguir una feina.  

Aquesta iniciativa ajudava a crear un marc que permetia compartir, difondre i estimular valors i capacitats vinculades a l’emprenedoria i a la millora de les capacitacions dels joves participants.

Al llarg de les seves 5 edicions, la Llançadora d’Ocupació de Sant Boi ha acollit al voltant de 70 persones, les quals han aconseguit millorar les seves competències socials, personals i laborals. A més a més, el 60% dels i les participants han trobat ocupació per compte d’altri en finalitzar el projecte, així com el 25% han reprès els estudis.

 

 


Amb el suport de:

GeneralitatSocFederMinisterio-de-trabajo