Llançadora d’emprenedoria

2013 - 2017
Fet
2 minuts

L’emprenedoria social i l’economia social i col·laborativa han estat les principals banderes de CoBoi fins el 2017, que s’han traduït en 4 llançadores d’emprenedoria social per les quals han passat una cinquantena de persones emprenedores.

La Llançadora d’Emprenedoria era un programa de suport a idees o projectes amb vocació d’impacte social. La principal funció de la llançadora era oferir assessorament col·lectiu i individualitzat, així com tutoritzar i formar a emprenedors socials des de l’òptica de l’economia social i col·laborativa, perquè poguessin concretar, validar i documentar la seva idea a l’hora que milloraven les seves habilitats personals i adquirien eines de gestió pròpies de la cultura emprenedora.

A través de tallers formatius, assessorament i acompanyament, així com espais de cotreball, es pretenia donar la millor resposta possible a les necessitats de les persones emprenedores. El temps de durada de la Llançadora d’Emprenedoria era de 8 mesos aproximadament, comptant tant el període formatiu com el d’acompanyament. Transcorreguts els primers mesos d’activitat formativa intensa, s’obria un període d’aproximadament 6 mesos on les persones emprenedores rebien assessorament i seguiment individualitzat per afermar les seves iniciatives.

 

 


Amb el suport de:

GeneralitatSocFederMinisterio-de-trabajo