Glossari d’innovació social

2020 - 2021
Fet
3 minuts

Glossari de conceptes relacionats amb la innovació social.

L’objectiu d’aquest projecte era realitzar una recerca sobre conceptes teòrics rellevants en l’àmbit de la innovació social i els laboratoris d’innovació social, i recollir-los en forma de glossari per poder tenir tota aquesta informació estructurada i sistematitzada per al seu ús. 

Principals conceptes analitzats en profunditat des d’un punt de vista teòric:

 • Innovació social
 • Innovació
 • Innovació social pública
 • Innovació social digital
 • Innovació oberta
 • Innovació social transformadora
 • Societat civil
 • Treball per retpes
 • Agendes compartides
 • Pensament sistèmic

Els aspectes que s’han analitzat per a cada concepte teòric són diferents definicions existents amb cert renom acadèmic, paraules clau relacionades amb el concepte i bibliografia rellevant associada.

Altres conceptes clau que hem inclòs al glossari:

 • Problema
 • Repte
 • Canvi desitjat
 • Col·laboració multiactor
 • Equip motor
 • Grup d’impacte
 • Taller de co-creació
 • Oportunitat
 • Obstacle
 • Palanca de canvi
 • Problemes prioritaris
 • Visió de futur compartida
 • Eix d’acció
 • Acció
 • Solucions existents
 • Criteris de priorització
 • Viabilitat d’implementació
 • Capacitat d’impacte
 • Pla d’acció
 • Prototip
 • Seguiment
 • Indicadors de seguiment
 • Resultats esperats
 • Resultats finals
 • Impacte
 • Avaluació de l’impacte
 • Avaluació del procés
 • Iteració

Tots aquests aprenentatges conceptuals han servit de gran ajuda per actualitzar la visió, la metodologia, les accions i el discurs Coboi lab a partir d’una base teòrica més sòlida.

 

Descarrega’t el glossari en format PDF fent clic aquí.

 


Amb el suport de:

GeneralitatSocFederMinisterio-de-trabajo