Facilitació de la Innovació

2021
En marxa
2 minuts

El projecte Facilitació de la Innovació finançat amb fons de la Unió Europea (Fons Social Europeu) està implementat pel Centrum Inicjatyw Obywatelskich (Słupsk, Polònia) juntament amb l’Ajuntament de Sant Boi De Llobregat, Espanya.

 

L’objectiu principal d’aquesta col·laboració internacional és transferir, adaptar i implementar la metodologia d’innovació social del laboratori Coboi.

Per fer front a reptes socials complexos, és necessària la col·laboració entre diferents actors per desenvolupar idees que només poden sorgir de la combinació de diverses persones que pensen i treballen juntes amb una visió compartida. Aquest és l’objectiu principal de la metodologia del laboratori Coboi: guiar-nos en aquest esforç col·laboratiu per generar i implementar les millors solucions possibles.

Aquesta metodologia és el resultat d’un procés de recerca que va explorar diferents mètodes i eines. Està informat i inspirat en el disseny del pensament, el disseny de sistemes, l’impacte col·lectiu i les àrees de transició.

 

En el context d’aquest projecte europeu, aquesta metodologia s’ha transferit a un grup de facilitadors i s’ha adaptat a les necessitats de les empreses socials relacionades amb el CIO.

Després de quatre sessions de formació amb 10 facilitadors, s’han inclòs noves eines rellevants per a les empreses socials en totes les fases de la metodologia; mentre que d’altres se n’han exclòs atesa la seva rellevància per a aquest tipus d’iniciatives. A més, s’han recollit diferents comentaris per desenvolupar la versió adaptada de la metodologia del laboratori Coboi al context local polonès.

Mentrestant, els participants han estat organitzant i facilitant activitats en parelles amb una empresa social, utilitzant la metodologia adaptada i les seves eines. L’objectiu principal és que les empreses socials i els grups d’iniciativa acabin implementant solucions innovadores amb l’ajut del grup de facilitadors capacitats. Aquest procés està sent supervisat pels entrenadors del laboratori Coboi.

Foto de grupo - dia 4

En resum, les principals activitats que s’han dut a terme en el marc d’aquest projecte són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Educació sobre la nova metodologia d’innovació en facilitació
  • ACTIVITAT 2: Adaptació de la nova metodologia de facilitació de la innovació al context local
  • ACTIVITAT 3: Implementació pilot de la nova metodologia i la seva supervisió

Documentació adicional: