Empresa saludable

2019 - 2020
Fet
2 minuts

Un model d’empresa saludable per Sant Boi

 

El programa d’Empresa Saludable té com a objectiu abordar el repte d’aconseguir que l’empresa tradicional s’orienti cap al nou model d’empresa del futur, amb valors socials i una política de recursos humans orientada a la salut de l’organització. Els tres eixos principals d’aquest projecte son els següents: (1) sensibilització sobre hàbits saludables, (2) escolta activa i enfocament bottom-up, i (3) reconeixement, visibilitat i capacitat relacional.

Diferents empreses de Sant Boi de Llobregat, juntament amb altres organitzacions empresarials i acadèmiques del territori, han participat en diferents trobades i activitats que s’han realitzat a Coboi lab per idear conjuntament una prova pilot per ajudar a impulsar hàbits més saludables a les organitzacions.

En aquest procés, s’han tingut en compte les diferents perspectives, tant dels responsables d’aquests programes com dels mateixos treballadors i treballadores. Un exemple n’és la Hackató que va tenir lloc el 6 de novembre de 2019 per respondre a la següent pregunta: ¿Com podem motivar i implicar als/les treballadors/es en els programes d’empresa saludable per millorar el seu estat físic, emocional i mental?

El Programa d’Empresa Saludable és un projecte impulsat des de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, liderat per l’Unitat d’Atenció a l’Empresa i l’Emprenedoria i amb el suport del laboratori públic d’innovació social, Coboi lab.

 

 

Recursos relacionats: 

Hackató: Buscant solucions per fomentar els hàbits saludables a l’empresa

Comença la prova pilot del programa Empresa Saludable