Cultural creative spaces & cities (CCSC)

2019 - 2020
En marxa
3 minuts

Els nostres aprenentatges del CCSC

The Cultural Creative Spaces and Cities (CCSC) és un projecte que va reunir set laboratoris urbans amb seu a diferents ciutats europees per abordar els desafiaments urbans locals per a co-dissenyar noves polítiques públiques en cooperació amb els agents locals, els ciutadans i les autoritats públiques. L’objectiu principal dels Urban Labs era trobar solucions participatives i comunes per als seus reptes locals.

Coboi Lab és un espai relacional on es creen sinergies entre múltiples actors del territori, i alhora és un espai d’aprenentatge on es produeix la co-creació per a co-dissenyar intervencions i solucions amb el propòsit d’afrontar els reptes de la nostra ciutat. El CCSC va significar una oportunitat per explorar i investigar com crear una xarxa de ciutadans compromesos i empoderats per integrar-los com a co-desenvolupadors i co-creadors en els nostres projectes d’innovació pública estratègica. Aquest va ser el nostre principal repte dins d’aquest projecte.

Per explorar aquest repte vam organitzar tres tallers per co-crear i entendre els interessos dels ciutadans, les seves preguntes i les realitats. Amb aquests tres tallers exploraríem i entendríem com implicar els ciutadans en els nostres projectes que sovint aborden reptes complexos pel propòsit de desenvolupar solucions eficients que necessiten col·laboracions multiactor. La col·laboració entre diferents actors ens permet desenvolupar idees que només poden sorgir de la combinació de diverses persones que pensen i treballen juntes.

El propòsit del primer taller era reunir a un grup divers de ciutadans per fer un mapeig interessos, oportunitats i recursos comuns per generar innovació social al territori. L’objectiu era trobar sinergies, identificar interessos , oportunitats i recursos comuns per començar a crear una xarxa de persones interessades a participar en la co-creació dels projectes estratègics multipartits de Coboi i generar innovació social al territori.

IMG_20200305_174854

El taller va ser divertit i els participants van proposar tres iniciatives:

(1) crear una xarxa de coneixement per visualitzar projectes i recursos que la comunitat pogués compartir entre si

(2) compartir metodologies utilitzades per desenvolupar projectes complexos locals

(3) crear espais oberts facilitats pel laboratori Coboi per explorar diferents temes d’interès per al context local i la comunitat.

Per al segon taller, l’objectiu era facilitar un espai compartit i interactiu en el qual tothom integrés les seves idees, propostes i necessitats respecte a l’espai públic. Volíem descobrir la importància que té la ciutadania d’influir i participar en el desenvolupament i la planificació d’espais públics compartits. Com perceben els santboians l’espai públic i la importància de la seva implicació en les propostes per canviar-lo. Per a això, vam col·laborar amb Domestic Data Streamers per organitzar una enquesta física interactiva amb preguntes sobre l’espai públic amb escolta i observació activa a la fira local de La Purísima. Aquesta era la primera vegada que el laboratori Coboi utilitzava l’espai públic per investigar el què significa aquest espai per als seus ciutadans/usuaris. Els participants van expressar el seu desig d’implicar-se més en els processos de canvi i disseny dels espais públics i compartits dels béns comuns. La majoria van dir que els ciutadans haurien de tenir més veu i poder per co-crear i proposar solucions. Van expressar que el dret dels ciutadans és prendre decisions, influir i co-crear el futur de l’espai públic, reconeixent que aquests espais compartits hi són per construir cohesió social i comunitària.

IMG_20200305_174854

Per al nostre darrer taller, vam prendre els aprenentatges dels dos primers i vam iniciar la co-creació d’una iniciativa per mantenir la comunitat al laboratori Coboi. Vam compartir recursos i eines de prototipatge, alhora que vam experimentar i crear físicament, dos prototips de baixa definició que permetrien la continuïtat d’aquest projecte. El primer com a compte d’Instagram per compartir projectes socials que s’estan desenvolupant a la zona del Baix de Llobregat i el segon, és un cicle de reunions en què es tractaran diferents temes que la comunitat proposarà i debatrà.

Paral·lelament al projecte CCSC, estàvem investigant sobre metodologies de col·laboració entre múltiples parts interessades per entendre quina és la forma més coherent i inclusiva de treballar quan afrontem reptes complexos en què cal representar diferents interessos. Amb aquesta investigació vam generar la nostra metodologia per afrontar els reptes socials, en que ens vam inspirar en el Disseny de Pensament, el Disseny de Sistemes, l’Impacte Col·lectiu i les Arenes de Transició.

Després dels tallers, vam incorporar tot el nostre aprenentatge a la metodologia i vam organitzar dos pràctiques per compartir la metodologia i ensenyar com dur a terme processos de múltiples parts interessades per a la col·laboració i la co-creació. La intenció amb aquests esdeveniments era compartir i obtenir informació per incorporar-la a la metodologia, que és la nostra principal eina per dur a terme projectes transformadors a la ciutat. A més, continuar fent créixer un ecosistema d’actors interessats a generar un canvi positiu a Sant Boi de Llobregat, dins i fora de l’Ajuntament, per augmentar la capacitat de col·laboració.  

Durant els dos períodes de pràctiques, vam convidar a oradors que parlaven d’innovació pública, burocràcia creativa i la importància de construir ecosistemes de col·laboració per a crear solucions inclusives i sostenibles per a les nostres ciutats. Després d’aquestes interessants xerrades, vam continuar amb el taller pràctic per aprendre i experimentar amb les eines de la metodologia.

Aquí podeu veure les dues sessions.

Sessió 1 (Michael Donaldson i Raúl Oliván) and Sessió 2 (Lindsay Cole i Charles Landry)

Amb el projecte CCSC, hem après i compartit coneixements amb els nostres participants, actors locals, el nostre equip i socis europeus. Ha estat un viatge molt perspicaç en el qual hem entès millor el nostre paper a la ciutat i a Europa. Treballant pel nostre ecosistema local, treballem per crear un sistema en el qual les realitats locals puguin influir en l’elaboració de polítiques europees.

Vegeu les recomanacions de política