Com prototipar des de l’Administració Pública 

2020 - 2021
Fet
3 minuts

Explorem i experimentem processos de prototipatge en el sector públic com a nou enfocament metodològic per desenvolupar polítiques públiques que contribueixin al desenvolupament econòmic local. 

Des de Coboi observem una especial dificultat i manca de mètode a l’hora de prototipar i testejar projectes de caràcter innovador des de l’Administració Pública. No aconseguir abordar aquesta fase dels projectes amb garanties de rigor i transparència pot derivar en una desacreditació o desvalorització dels processos d’innovació per diversos motius. Per una banda, els beneficiaris finals o ciutadania poden arribar a percebre que no s’aconsegueix materialitzar les solucions inicialment plantejades. Per altra banda, els agents involucrats en el seu desenvolupament poden desmotivar-se o abandonar el projecte perquè no veuen clara la seva materialització final. Per últim, la solució definitiva implementada pot no adequar-se a la necessitat inicial degut a la manca de testeig de la solució o al fet que no s’han pogut anticipar certs problemes en fases prèvies. 

En definitiva, per tal d’evitar totes aquestes frustracions, cal posar èmfasi en la fase de prototipatge com una de les fases més importants en qualsevol desenvolupament de projecte innovador, ja que és el període de temps en el qual es valida si la solució ideada pot donar resposta al problema plantejat inicialment pels actors implicats i aportar un valor real al territori en la seva futura implementació. El prototipatge per si mateix té com objectiu principal optimitzar i perfeccionar la futura solució adaptant-se a les necessitats reals dels agents involucrats i aprenent dels errors comesos en el mateix procés d’experimentació (prova/error). 

Així doncs, des de Coboi lab hem detectat la necessitat d’explorar i conceptualitzar un nou enfocament en el model d’innovació del sector públic, concretament en la fase d’experimentació de projectes. Un nou enfocament que permeti a l’Administració Pública articular de manera més eficaç la experimentació  d’estratègies innovadores de desenvolupament territorial a través d’accions de prototipatge i testeig d’aquests prototips.

 

Us compartim alguns enllaços d’interès i aprenentatges clau d’aquesta actuació:

 

Si voleu més informació o per a qualsevol consulta relacionada amb aquest projecte, no dubteu en contactar-nos a info@coboilab.cat


Con el apoyo de:

diputacio