Coboi meets Elisava

2017 - 2020
Fet
1 minut

Com podem implicar als i les joves universitàries en els processos d’innovació pública?

 

Proposta

Durant diversos anys, diferents estudiants de l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria ELISAVA està col·laborant de forma estreta amb Coboi lab en format de pràctiques curriculars, extracurriculars o TFGs.

La suma de coneixements i habilitats compartits entre els diferents estudiants i l’equip de Coboi lab estan contribuint a enriquir els processos de codisseny i innovació desenvolupats des del laboratori. Coboi considera aquesta col·laboració com un factor d’alt valor, ja que aporta noves visions i una major transversalitat en el disseny d’un laboratori d’innovació social públic.

 

Resultats

2018: TFGs vinculats al disseny i remodelació del nou laboratori d’innovació social Coboi lab a l’edifici del Centre de Serveis, i pràctiques curriculars relacionades amb el disseny social.

2019: TFGs vinculats a la nova imatge de Coboi lab i al desenvolupament de les seves primeres eines metodològiques, així com pràctiques curriculars relacionades amb el disseny social.

2020: Pràctiques extracurriculars vinculades amb el disseny gràfic i el disseny social.

 


Amb el cofinançament de:

GeneralitatFeder