Coboi Innova – Espais Buits

2015
Fet
3 minuts

CoBoi Innova era un espai d’innovació social on poder testejar noves fórmules per donar resposta a problemàtiques socials. Es plantejava com un entorn flexible i mal·leable com perquè es puguessin dur a terme iniciatives, projectes o col·laboracions en funció dels nous reptes que la ciutadania i la pròpia comunitat de CoBoi anés plantejant. Coboi Innova representava pròpiament la idiosincrasia del concepte de LAB de Coboi

El primer repte que va impulsar CoBoi Innova va ser Espais Buits. A principis de 2015, l’Ajuntament de Sant Boi va oferir a la ciutadania una sèrie d’espais de la ciutat en desús. En front a aquest repte, CoBoi va proposar un concurs que animava als ciutadans a plantejar idees de negoci de caire social, tenint present que havien de revitalitzar i donar nous usos a aquests espais cedits en condicions avantatjoses. D’aquesta manera, els espais esdevindrien una oportunitat per generar ocupació i/o posar a prova noves idees de negoci amb impacte social al territori.

Considerant que era la primera edició d’aquest tipus de concurs a la ciutat, la convocatòria va ser tot un èxit: van presentar-se un total de 16 propostes. D’aquestes, totes les que complien els requisits mínims van ser convidades a treballar en la cocreació i prototipatge dels seus propis projectes en dues sessions de treball col·lectiu. Es tractava de la primera fase de l’acompanyament a aquestes iniciatives, que es va dur a terme de manera col·laborativa i en equip, en línia amb els valors de CoBoi.

Després de les dues jornades, el 5 de juny es va dur a terme la presentació dels diferents projectes sorgits d’aquest treball davant una comissió de valoració tècnica. Aquesta comissió de valoració va seleccionar els 5 projectes guanyadors que passaven a la segona fase per aprofitar els respectius espais buits. Posteriorment,  l’Ajuntament de Sant Boi, CoBoi i la cooperativa Tandem Social van treballar conjuntament amb els emprenedors amb l’objectiu de consolidar les seves iniciatives.

Aquests 5 projectes seleccionats tenien com a objectiu revitalitzar els espais de la ciutat actualment en desús o amb un nivell baix d’activitat. Els projectes seleccionats van ser:

  • Circula Cultura, un espai de trobada sociocultural al barri de Marianao situat al quiosc de la plaça Generalitat.
  • Biking Bad, un taller de reparació i intercanvi de bicicletes instal·lat al quiosc del carrer de Bonaventura Calopa.
  • Espai Juca, dedicat a les activitats i jocs de taula en família i/o amics, era un espai gestionat per l’associació Espai Lúdic, al local municipal de Can Boneu.
  • Eixam, una comunitat virtual i física de petits negocis i entitats que tindria com a seu l’eix comercial del carrer Víctor Balaguer.
  • Óla, un aparador temporal per a exposició i venda de productes ‘online’ i ‘offline’ que volia establir-se a l’eix comercial del carrer Víctor Balaguer, juntament amb Eixam.

L’Ajuntament es va comprometre a cedir aquests espais a les iniciatives seleccionades durant un període d’un any (prorrogable fins a quatre, segons condicions establertes).

Aquest programa va arribar a diferents mitjans de comunicació, com a TV3. També es va realitzar diferents tipus de material promocional, com aquest video.