CATLABS. Un nou model de laboratori català

2017 - 2020
Fet
2 minuts

Coboi lab participa en el codisseny d’un futur model de laboratoris d’innovació social digitals a Catalunya

 

La xarxa Catlabs, part del programa Catlabs aprovat el novembre del 2016 pel Govern de la Generalitat, obre la possibilitat de generar una estructura que aglutini els diferents esforços que es fan des de diferents institucions per obrir el sistema d’innovació del país i impulsar el model de la quàdruple hèlix.

Aquesta xarxa compren entitats compromeses amb la innovació social digital o altres formes d’innovació col·laborativa. La xarxa interconnecta i permet treballar conjuntament a les diferents entitats d’una ciutat, regió o país, constituint un prototip de sistema d’innovació universal i obert a qualsevol ciutadà i ciutadana.

Coboi lab va participar al Primer Camp d’Innovació de CatLabs el juny de 2017, una jornada per provar el potencial i les possibilitats que ofereix a Catalunya la metodologia dels camps d’innovació que promouen la Comissió Europea i el Comitè de les Regions com a eina per articular i impulsar la innovació oberta, social i col·laborativa. Amb l’objectiu que les administracions públiques, les empreses, els agents de recerca i innovació i la ciutadania puguin afrontar col·lectivament i de manera efectiva reptes econòmics i socials que requereixen respostes complexes, el Camp es va centrar en el paper que poden desenvolupar en el procés d’obertura del sistema d’innovació de Catalunya, per fer-lo més inclusiu. A partir d’aquesta jornada, la Xarxa Catlabs es troba en procés de constitució.

A dia d’avui, uns primers agents representants de les diferents xarxes i ens innovadors detectats al territori han estat els encarregats de la nova arrencada amb un enfocament més bottom-up, des del grup promotor cap al territori. En una jornada de treball al novembre de 2019, els representants dels diferents espais d’innovació social digital (entre els quals està Coboi lab) es van trobar per compartir i conèixer l’estat de les iniciatives que s’han impulsat des de diferents punts del territori i detectar els elements comuns. L’objectiu final és dissenyar de manera col·laborativa un model català de lab i una metodologia comuna d’innovació.

 


Amb el cofinançament de:

GeneralitatFeder