Caixa d’eines metodològiques

2020
Fet
5 minuts

Aquest projecte té com a objectiu identificar noves metodologies d’innovació i analitzar-les en profunditat per poder-les aplicar en el disseny i dinamització de processos d’innovació que es realitzen des Coboi lab com a laboratori d’innovació social públic.

En la següent llista pots fer clic sobre cadascuna de les eines per trobar més informació sobre elles:

 

0. Marcs metodològics

Agendes compartides

Les agendes compartides per la sostenibilitat i el canvi social es focalitzen en els reptes de la societat actual i, particularment, en els ODS i en els problemes que es deriven en un territori concret. (llegir-ne més)

Grups de treball d’Impacte Colectiu

L’èxit d’una iniciativa d’Impacte Col·lectiu depèn que els promotors portin el seu compromís i lideratge a una varietat de tasques; el seu rol no és simplement simbòlic. Per aquest motiu, aquesta metodologia proporciona eines, plantilles i consells detallats per liderar grups de treball d’Impacte Col·lectiu. (llegir-ne més)

 

1. Observació del problema

Definició del Problema

L’eina Definició del Problema ens permet tant explorar un problema amb més profunditat des de diverses perspectives, com definir el context general en què ens trobem i els problemes associats. (llegir-ne més)

Rols d’equip

L’eina Rols d’Equip ens ajuda construir un equip col·laboratiu format per les persones adequades amb les habilitats o coneixements adequats que s’incorporin en el moment adequat del procés. (llegir-ne més)

 

2. Exploració del repte

Diagrama de Causes

El Diagrama de Causes ens ajuda a pensar en un problema de manera meticulosa i proveeix una forma estructurada d’analitzar-lo. Aquesta eina et porta a desglossar totes les possibles causes de el problema plantejat en lloc de les més òbvies. Pots fer-la servir per analitzar un nou problema o per ressaltar esquerdes en un ja existent. (llegir-ne més)

Escala de Preguntes

L’Escala de preguntes ens ajuda a dissenyar un qüestionari o entrevista que preguntarem més endavant a aquelles persones que ens poden oferir informació clau sobre el problema identificat i les possibles solucions. (llegir-ne més)

 

3. Ideació i pla d’acció

Taller Creatiu

L’eina Taller Creatiu ens ajuda a dissenyar i estructurar sessions de treball amb diferents actors involucrats o afectats pel problema identificat que permetin aprofitar al màxim la intel·ligència col·lectiva per a dissenyar futures solucions.  (llegir-ne més)

Teoria del Canvi

L’eina Teoria del canvi permet aprofundir en les accions proposades per logar teu impacte desitjat. L’eina no només t’ajuda a articular clarament i connectar aquestes accions amb el canvi que vols aconseguir, sinó que també és útil per anticipar potencials riscos en aquest pla teòric, a l’especificar tots aquells supòsits que estàs assumint en cada pas. (llegir-ne més)

 

4. Experimentació, implementació i iteració

Tipus de Prototips

Un prototip és una representació parcial o completa d’una idea que es prova en una etapa primerenca del procés d’implementació per validar-la i detectar possibles millores. Escollir el tipus de prototip adequat és clau i aquesta elecció dependrà del tipus d’acció i de el nivell de detall necessari per aconseguir l’objectiu del prototip. (llegir-ne més)

Pla de Proves de Prototip

El Pla de Proves d’Prototip és una eina que ens permet provar el prototip d’una solució de forma estructurada per verificar si funciona correctament, detectar possibles elements de millora i mitigar futurs riscos, abans d’invertir més recursos en ella. (llegir-ne més)

 


Referències:

Laboratorio de Gobierno (2018). Com podem resoldre problemes públics a través de Projectes d’Innovació? En Permès Innovar: Guies per transformar l’Estat xilè. (Descarrega aquí)

Fernández, T. and Romagosa, M. (2020) L’articulació d’Agendes compartides per a la sostenibilitat i el cambio social: Una Contribució des del territori a l’debat de la UE sobre els transicions cap a la sostenibilitat, Monitoratge de la RIS3CAT. (veure aquí)

Nesta (2014). Desenvolupament i impacte, ¡Ya!: Eines pràctiques per impulsar i donar suport a la innovació social. (Descarrega aquí)

IDEO, Design for Europe, Nesta (n.d.) Designing for Public Services. (Descarrega aquí)

Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). This is service design doing: Applying service design thinking in the real world (p.219-222) (veure aquí)

 


Amb el suport de:

GeneralitatSocFederMinisterio-de-trabajo