Etnografia de joves de Sant Boi

2021
Fet
6 minuts

 Antecedents 

A la nostra societat, sovint les joves no compten amb espais per participar en les polítiques públiques tot i ser el present i, sobretot, el futur de la ciutat. Això podria ser el resultat d’una comprensió reduïda i estereotipada de la vida quotidiana i de la realitat de la joventut. Es palpa també una tendència a tractar la participació amb el jovent només per sondejar opinions i no cocrear solucions amb ells. A més a més, els canals d’informació i comunicació dels processos participatius no sempre s’adapten a aquest tipus de participants. 

La pandèmia del COVID-19 ha actuat com a catalitzador per a posar en dubte molts aspectes de la nostra vida quotidiana i, arrel d’això, des de Coboi lab hem organitzat una sèrie de xerrades amb el nom de ciutat[s] possible[s]En el marc de la segona sessió d’aquest cicle, centrada en els rols que els i les joves poden tenir en el disseny de la ciutat des del present, es va facilitar una recerca etnogràfica del jovent de Sant Boi.

 

Repte

Quins marcs mentals, formes de comunicació i codi culturals ens permeten entendre millor la realitat de les joves? 

El nostre repte és intentar entendre, empatitzar i connectar amb les realitats quotidianes de les joves ciutadans de Sant Boi.

 • Com entenen la ciutat? Com es relacionen amb l’administració pública? Com entenen la participació? Què esperen de la ciutat i de les institucions?
 • Com es comuniquen en la seva vida diària? Quins son els millors models i canals per comunicar-se amb elles? 
 • Com de significatiu és l’espai físic i digital per construir relacions?

 

Proposta

L’etnografia és una forma d’investigació social qualitativa que explora els fenòmens culturals des del punt de vista del tema d’estudi. Ho fa examinant el comportament de les persones participants, en aquest cas les joves, en una situació social determinada i comprenent la interpretació que el grup de persones participants fa d’aquest comportament.

En aquest cas, es va decidir fer la recerca etnogràfica a través del telèfon mòbil, per limitacions temporals i pressupostàries. Aquest mètode ens va permetre cobrir intensament una setmana sencera a la vida de 10 participants mitjançant l’ús d’un dispositiu que tots ja utilitzen diàriament. 

Durant la setmana que va durar l’estudi es va facilitar una conversa sobre aquests temes mitjançant geolocalització, imatges, text, missatges de veu, vídeos i hiperenllaços. Al llarg del dia s’enviaven diferents provocacions en forma de preguntes obertes, noves perspectives i futurs, que van ser contestades pels participants a través de missatges de text, de veu, etc. A la nit es guiava una reflexió final per aterrar de manera crítica el que va passar durant el dia i fer els seus propis significats.

En relació a la composició del grup, es volia assegurar el màxim nivell de diversitat ètnica, de gènere i de classe. Tots els participants son joves d’entre 18 i 25 anys que pertanyen a la Generació Z: nadius digitals que poden compartir les seves activitats diàries, pensaments i percepcions sobre la ciutat a través del seu telèfon intel·ligent. Ens vam comprometre a tractar les persones participants com a expertes i, com a tal, la seva contribució va ser recompensada.

Finalment, la recerca va tractar els següents temes urbans:

 • Identitat
 • Participació
 • Oci
 • Serveis i infraestructures
 • Recursos i valors

 

Resultats

Per sintetitzar tots els resultats de l’etnografia, es va crear un mapa interactiu, el qual està dividit en diferents blocs:

 1. Què significa Sant Boi per a mi?
 2. Què m’ofereix Sant Boi? 
 3. Participant a la ciutat
 4. Espai de frustracions i desitjos

El mapa també inclou diferent tipus d’informació, com cites transcrites directament dels participants, títols que agrupen i sintetitzen temes, i imatges i vídeos que es poden veure fent clic sobre ells.

Mapa resultatss etnografia

 

>> Aquí pots consultar el mapa interactiu: Clicant a “see the board” i mitjançant l’eina manual (barra espaiadora + clic + arrossegament), podeu moure-us pel mapa i començar a navegar per les diferents capes d’informació.

 

Aprenentatges

 • Les aportacions remunerades en els processos participatius són encara escasses, tot i que contribueixen a la desprecarització de la implicació cívica.
 • És important col·laborar amb xarxes ja establertes de ciutadania organitzada per tal d’assegurar una participació diversa
 • Cal informar a cada participant prèviament de la seva dedicació esperada, així com de la logística general de l’estudi.

 

Futur

Com a forma qualitativa i aplicada d’investigació social, l’etnografia no pretén descobrir la veritat sinó descobrir marcs, metàfores i models mentals més rellevants per entendre realitats. En aquest sentit, l’ambició d’aquest l’estudi no és servir com a punt d’ancoratge per a la presa de decisions, sinó inspirar noves perspectives en l’elaboració de polítiques per ser explorades més a fons en futurs experiments, prototips i intervencions. 

 

Altres documents

>> Informe final

 


Amb el cofinançament de:

GeneralitatFeder