InnoDelta Hack: Sessió d’identificació de reptes

15/03/2023

Logo_10NYS_negre

El passat 7 de març vam organitzar una sessió d’identificació de reptes amb empreses de logística del territori, en el marc del PECT Innodelta. El projecte és l’InnoDelta Hack és un procés d’innovació oberta en format hackathon sobre logística sostenible i mobilitat associada a la logística, durant el 2023 per empreses del territori. 

La jornada del passat dia 7 era el punt d’inici amb l’objectiu de definir reptes comuns sobre logística. La sessió de treball va consistir en una pluja d’idees a nivell individual, seguit d’una posada en comú i una posterior priorització d’un màxim de tres problemàtiques. En comú amb les dotze empreses participants, es va realitzar una votació per triar quines problemàtiques es volien treballar i definir com a reptes. També hi havia la possibilitat d’apostar per alguna problemàtica o grup de problemàtiques a nivell individual, fet que comportava un compromís afegit.


Les problemàtiques més votades a nivell general es van treballar en grups a través d’una fitxa del Mètode 4-17, la metodologia de Coboi lab. Es van definir els següents tres reptes comuns:

  • Repte 1: Com podríem optimitzar la gestió d’estocs per millorar el control i la productivitat?

Les empreses participants van ser Tecnisample-Friobox, Seutrans, Mesoestètic, IMES3D i AAM. La problemàtica era l’optimització d’estocs (fiabilitat sistemes SGA, dimensionalitat, caducitat/obsolescència, inventaris cíclics no automatitzats, etc.). Van identificar que no s’havia pogut abordar aquest problema a causa de falta d’inversió necessària, falta de coneixement tècnic i adequació de la solució, manca de confiança en propostes externes, i la volatilitat tecnològica. El canvi desitjat és millorar el control d’estocs, reduir/adequar la demanda, i ser més eficients.

  • Repte 2: Com podríem millorar els processos per disminuir el temps d’operació?

Les empreses participants van ser MBE Airport, Lluch Essence i Multitrade Spain. La problemàtica era la traçabilitat, documental fiable i digitalitzada. No s’havia pogut abordar a causa de la falta d’estandarització i d’eines digitals. I el canvi desitjar és millorar la capacitat, els tempos i minimitzar els errors humans.

  • Repte 3: Com podríem optimitzar les rutes per guanyar productivitat i sostenibilitat?

Les empreses participants van ser TXT i Mercadona. La problemàtica és l’optimització de rutes d’acord amb la normativa i els mitjans tecnològics. Les empreses van valorar que aquest problema no s’havia pogut abordar per falta d’acompanyament institucional i falta de partners per desenvolupar la solució. El canvi desitjar és guanyar productivitat i millorar la sostenibilitat.


Valorem positivament la predisposició de les empreses a treballar i identificar reptes comuns. La detecció clara de problemàtiques mostra un bon anàlisi intern de les empreses, i va facilitar la posada en comú. Més enllà de la definició de reptes comuns, va quedar palès un interès particular amb un compromís manifest a solucionar problemàtiques. Finalment, el grau d’identificació per part de les empreses en relació als reptes comuns identificats va ser molt alt (la mitjana va ser 8,81, sent 1 poca identificació i 10 molt alta).

DSC_0532DSC_0503DSC_0579

 

 

Alguns enllaços d’interès:

#PECTInnodelta #FonsUEcat #InnoDeltaHack


Amb el suport de:

GeneralitatFeder