CAPSULAB 9: Model DISC

02/03/2023

logo_blog_2

Capsulab és la càpsula de coneixement mensual de Coboi lab. Volem compartir la nostra recerca interna sobre temes com la innovació, els labs i els projectes multiactor, entre d’altres. I, a partir d’aquí, generar continguts i materials concisos i pràctics amb l’objectiu de difondre els principals aprenentatges.

En aquesta càpsula parlem de:

CAPSULAB març (1)

 

 

William Moulton Marston, a principis del segle XX, va analitzar els diferents perfils humans a partir del seu comportament i conducta, i els va categoritzar en 4 estils de comportament, atorgant un color a cada un. Aquesta metodologia, que segueix sent vàlida un segle més tard, s’anomena Model DISC.

Aquest anàlisi no vol concluir que totes les persones que formen part d’un mateix prototip son iguals, ja que cadascú es comporta de manera particular. Ara bé, aquest model ens pot servir per tenir una bona guia per definir el perfil de comportament, tan nostre com els de les persones que ens envolten, i així entendre’ns més.

 

Els quatre prototips:

Les persones dominants posen èmfasi en l’assoliment dels propis resultats amb confiança en un mateix. Els hi agrada estar en posicions d’autoritat on poden fer les coses en els seus propis termes. Estan molt orientats als objectius.

Aquestes persones son clares i concises, persistents i segures. Son pensadors innovadors amb molta iniciativa i no tenen por al risc o a provar quelcom nou. Responen molt bé a la lògica, a la raó i a la informació, però no tant a l’emoció. Volen respostes ràpides i directes, sense entrar en detalls. Treballen sota pressió i en situacions amb una alta càrrega de treball. Poden delegar més feina de la que fan, i volen fer les coses ràpidament però poden tenir conceptes irreals dels tempos. Tenen un ego molt alt, que pot ser percebut de manera positiva per la confiança però alhora negatiu per l’orgull. Poden arribar a ser intolerants, ignorar altres opinions i comunicar-se d’una manera agresiva.

La seva por innata és que s’aprofitin d’ells, especialment algú en qui confien. Per això, tendeixen a lluitar per les posicions d’autoritat, on poden estar a càrrec de la presa de decisions i el control d’entorns.

Paraules claus: adventurer, decidit, innovador, directe, promotor i competitiu.

 


Les persones de influents posen èmfasis en influir o persuadir als altres. Es caracteritzen pel seu entusiasme, parlen ràpid i solen saltar de tema en tema, parlant molt sobre ells mateixos i les seves experiències. Son expressius, espontanis i impulsius. Confien amb la gent i tendeixen a ser optimistes.

Aquestes persones creixen amb experiències divertides i a l’estar amb altres persones. No tenen cap problema amb parlar amb desconeguts ni en ser el centre d’atenció. Per aquest tret de personalitat poden fer que la gent es senti integrada i motivada. Aporten sentit de l’humor positiu i actitud. Son molt creatius, i tenen facilitat per negociar en conflictes i solucionar-los. Paren poca atenció en els detalls. Poden ser dolents amb el temps i fins i tot en la creació d’una estratègia. Tenen una major predisposició a prometre que a involucrar-se. Poden tendir a escoltar només quan és convenient, i poden ser percebuts com “en espera del seu torn per parlar”. Poden abusar dels gestos i expressions facials per comunicar-se.

La seva por innata és ser rebutjat per els altres. Com a resultat, ells s’expressen com a divertits, extrovertits i simpàtics.

Paraules claus: simpàtic, optimista, persuasiu, popular, sociable i entusiasta.

 


Les persones seguretat posen èmfasi en la cooperació, la sinceritat, tolerància, dependre dels altres. Tenen un to de veu relaxat, suau i càlid. Son plàcids, eviten el conflicte en tot moment i gesticulen de manera molt discreta. Busquen la rutina, previsibilitat i la seguretat. S’esforcen per les relacions personals i pròximes, i ambients positius sense conflicte. No busquen ser líder però sí busquen ser valorats.

Son membres d’un equip lleial i solidari, sincer i de confiança. Es conforma amb l’autoritat, segueix les instruccions molt bé i els hi està bé fer el seguiment dels projectes. Son persones pacients, sensibles a les crítiques. Escolten activament i son empàtics, fent que els altres senten que pertanyen. Com a part negativa, els hi costen els canvis i triguen temps en adaptar-se. Poden tenir dificultats per establir prioritats. Prioritza la satisfacció de les necessitats dels altres abans que les seves, però pot guardar rancor.

La seva por innata és perdre la seva seguretat i la seguretat. Com a resultat, creen rutines i es resisteixen al canvi.

Paraules claus: amigable, pacient, sincer, tranquil, estable i amb capacitat d’escolta.

 


Les persones complidors posen èmfasi en la qualitat, la precisió, l’experiència i competència. Solen presentar una corporalitat rígida i es basen en dades per demanar tota la informació possible i emetre una opinió. No se’ls sol convèncer d’allò que no poden comprovar per ells mateixos. Mantenen les distàncies, parlen únicament si tenen quelcom a dir, i gairebé no gesticulen.

Els complidors son persones perfeccionistes. Pensen de manera molt lògica, precisa, analítica i sistemàtica. Tendeixen a ser excel·lents en la resolució de problemes i el pensament creatiu. Tenen una perspectiva realista de la situació, i son capaços d’assenyalar totes les raons perquè alguna cosa no funcionarà. Tendeixen a ser tranquils ja vegades solitaris. Defineixen bé la situació, i s’asseguren que els altres tinguin la informació precisa, i així, treballa per aconseguir el consens. Es poden estancar en els detalls, per estar massa subjecte en el procediment i el mètode. Pot ser que prefereixin treballar sols que amb en equip. A vegades poden ser percebuts com una figura negativa, per ser persones molt crítiques i que donin peu a l’argumentació.

La seva por innata és ser criticat, sobretot pel seu treball. Com a resultat d’això, passen un munt de temps i energia a ser precisos i correctes.

Paraules claus: precís, exacte, busca els fets, diplomàtic i analític.

 

Font: Marston, W.M. (1928). Emotions of the Normal People. Harcourt, Brace.

Més informació en el següent link

 Si vols rebre les novetats de capsulab, pots subscriure’t a través d’aquest formulari


Amb el suport de:

GeneralitatFeder