Top èxits de Coboi

23/11/2022

Logo_10NYS_negre

Aquest any celebrem els 10 anys d’activitat de Coboi. Ha sigut un camí llarg, on ens hem anat reformulant a mesura que anavem identificant noves necessitats del nostre entorn. Aquí podeu donar un cop d’ull als nostres projectes més emblemàtics dels darrers anys de Coboi, però a la nostra pàgina web els podreu trobar tots, des dels més antics, quan el nostre focus era l’emprenedoria i l’economia social , als més recents, on la innovació pública passa a ser la protagonista.

 

Relacions

PECT Innodelta

L’objectiu principal del PECT Innodelta va ser incrementar la competitivitat del territori del Delta del Llobregat, oferint un ecosistema d’innovació a través d’una xarxa de laboratoris perquè les empreses i els veïns puguin viure i treballar. Per resoldre els reptes del nostre territori, no és suficient amb la innovació empresarial i la tecnològica; hem d’incorporar també la innovació social. En el marc del PECT Innodelta, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat tenia com a propòsit desenvolupar l’operació Delta Social Coboi lab, la qual buscava convertir Coboi Lab en una eina pública de referència que inspiri, motivi i faciliti noves formes de fer política pública.  Més informació aquí

 

Pacte de Ciutat

El Pacte de Ciutat per un impuls social i econòmic tenia l’objectiu d’involucrar els agents socials i econòmics locals per abordar de forma col·laborativa els reptes de futur en un context de crisis. Al llarg de dos anys, agents socials i econòmics de la ciutat han treballat per afrontar de forma col·laborativa els efectes provocats per la crisi de la covid-19. Coboi lab vam aportar la metodologia del Mètode 4-17 per afrontar reptes complexos des d’una perspectiva multiactor. Més informació aquí  

 

Agenda Urbana (2 projectes)

Sant Boi del Llobregat va ser escollit municipi pilot pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma). Des de Coboi lab, vam contribuir a l’Agenda Urbana local organitzant dues jornades de treball entorn el Vehicle Elèctric i la Innovació Pública.

La primera jornada va ser organitzada amb la col·laboració del Grup de treball “Sant Boi com a centre de distribució i mobilitat del vehicle elèctric” del Pacte de Ciutat. Durant la jornada, es van compartir reflexions i experiències sobre el canvi de model que viu el sector de l’automoció i es va treballar una visió compartida sobre el futur del vehicle elèctric. Més informació aquí 

A la segona jornada, els dos temes principals sobre els quals es volia posar el focus van ser el talent a l’Administració pública, entès com els nous perfils/capacitats que hauran de tenir els/les treballadors/es, i la cultura organitzativa, entesa com els canvis que hauran de produir-se a escala organitzativa. El focus de la conversa va ser com transformar l’Administració pública perquè integri la innovació de manera transversal, amb una mirada cap al talent i la cultura organitzativa. Més informació aquí

 

CCSC

El Cultural Creative Spaces and Cities (CCSC) va ser un projecte que va reunir set laboratoris urbans amb seu a diferents ciutats europees. L’objectiu era aprofundir en com es poden abordar els desafiaments urbans locals des dels Urban Labs, aplicant el codisseny de noves polítiques públiques en cooperació amb els agents locals, els ciutadans i les autoritats públiques. 

Més informació aquí 

 

Coneixement

Capsulab

Aprofitant la recerca interna, l’anàlisi i la reflexió sobre referents acadèmics vinculats amb temes com la innovació, els labs i els projectes multiactor, entre d’altres, vam generar productes comunicatius per difondre els principals aprenentatges. Aquest material es va compartir a través d’una càpsula de coneixement mensual amb el nom de “Capsulab”. Més informació aquí

 

Esmorzars científics

Juntament amb la Gasol Foundation, vam organitzar unes jornades en línia amb l’objectiu de divulgar el coneixement científic sobre salut alimentària i hàbits saludables. Les sessions consistien en una ponència d’experts en el tema i un consegüent debat, orientat per científics de primer nivell, empreses, entitats i la ciutadania en general. Més informació aquí 

 

Fem un Cafè

En temps de pandèmia, es va detectar la necessitat d’apropar i inspirar diferents temàtiques complexes del moment a aquelles persones de l’Ajuntament que havien de prendre decisions molt difícils en un marge de temps molt reduït. Els espais virtuals de “Fem un cafè?” van ser una sèrie de trobades en línia internes on persones externes i expertes en diferents temàtiques compartien els seus coneixements amb personal tècnic i polític de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Més informació aquí

 

ciutat[s] possible[s]

Des de Coboi lab es va dissenyar un cicle de converses sobre les possibilitats de la ciutat del futur. La pandèmia ens va fer qüestionar, entre altres coses, el model de ciutat on volem viure. A ciutat[s] possible[s] vam conversar amb experts sobre noves maneres de codissenyar la ciutat amb diferents actors i sobre alternatives per fer front a les problemàtiques urbanes emergents: l’habitatge, la transició ecològica, i l’espai públic. Més informació aquí

 

Mètode 4-17

El Mètode 4-17 és una eina per donar resposta a reptes de ciutat de forma col·laborativa. Arran d’una recerca prèvia, vam dissenyar un mètode transversal i transferible que guiï els processos d’ideació, disseny, prototipatge i testeig solucions innovadores que permetin donar resposta als reptes complexos del nostre entorn, sempre des d’un enfocament col·laboratiu i multiactor. Més informació aquí

 

Glossari

A partir d’una recerca sobre conceptes teòrics rellevants en l’àmbit de la innovació social i els laboratoris d’innovació social, els vam recollir a tall de glossari per tenir tota aquesta informació estructurada i sistematitzada per al seu ús. Més informació aquí

 

Experimentació

Etnografia de joves de Sant Boi

En el marc de la sessió de ciutat[s] possible[s] centrada en els joves, es va realitzar una recerca etnogràfica del jovent de Sant Boi. El repte era intentar entendre, empatitzar i connectar amb les realitats quotidianes de les joves ciutadans de Sant Boi. A través del telèfon mòbil, es va cobrir intensament una setmana sencera de la vida de 10 participants on se’ls hi va preguntar opinions sobre les seves vivències a Sant Boi. Com a resultat es va crear un mapa interactiu amb les respostes dels temes, les quals permetien plantejar-se noves preguntes que ajudessin a dissenyar la ciutat del futur. Més informació aquí

 

Coboi campus

Coboi campus va ser un curs d’estiu per a joves per aprendre noves maneres d’afrontar reptes urbans de manera col·laborativa a partir del design thinking. Amb el repte principal de com pot la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer ser un punt comunitari de trobada per intercanviar recursos i coneixement, es buscava generar idees innovadores amb els participants per transformar aquest espai i les seves dinàmiques. Més informació aquí

 

Residències

Les Residències Coboi lab van ser estades a l’espai Coboi lab d’entre una setmana i dotze mesos per a persones o col·lectius que volguessin desenvolupar alguna iniciativa amb vocació d’impacte al territori. A la vegada que disposaven d’un espai de treball temporal on dur a terme la seva iniciativa, compartien experiències amb la resta de residents i la comunitat Coboi lab, a la vegada que participaven en la resolució de reptes socials de la ciutat. Més informació aquí

 

Coboins

Els Coboins es van convertir en la moneda social digital que facilitava l’intercanvi de coneixement amb altres membres de la comunitat. Buscaven promoure l’intercanvi de coneixement entre projectes per adquirir noves habilitats i competències. Alhora, permetia enfortir la comunitat emprenedora del territori i posar en valor l’ajuda mútua i la contribució al bé comú. Més informació aquí

 

 


Amb el suport de:

GeneralitatFeder