CAPSULAB 6: El Model PIG

19/07/2022

logo_blog_2

Capsulab és la càpsula de coneixement mensual de Coboi lab. Volem compartir la nostra recerca interna sobre temes com la innovació, els labs i els projectes multiactor, entre d’altres. I, a partir d’aquí, generar continguts i materials concisos i pràctics amb l’objectiu de difondre els principals aprenentatges.

En aquesta càpsula parlem de:

 

Com podem explorar diferents perspectives sobre un repte comú?

 

L’exemple és senzill. Pensa en com diferents persones veuen un porc. Per exemple, un pagès, un llop, un veterinari i un poeta. És evident que cadascú veurà el porc de manera diferent: com a model de negoci, com a aliment, com a pacient o com a inspiració, respectivament. Aquest exercici pretén il·lustrar com la nostra visió del món (i la manera d’entendre un problema concret) variarà segons el nostre marc de referència, el qual està influenciat per les nostres vivències, creences, valors, etc. Així, un repte que ens interessa solucionar pot ser moltes coses alhora; tot dependrà de la perspectiva amb què el miris. Incús la simple pregunta de “Quin és el nostre porc (repte)?” sovint és difícil de respondre, especialment quan aquesta problemàtica afecta diferents persones o col·lectius.

 

 

A continuació us expliquem amb més detall el Model PIG com a eina per identificar i explorar diferents perspectives entorn un repte comú.

Què és? El model PIG és una eina metodològica que us convida a explorar com es percep un problema o un repte complex des de diferents perspectives. 

Per a què s’utilitza?  Aquesta eina s’utilitza per explorar, identificar i comprendre els punts de vista de les diferents parts interessades o dels diferents àmbits relacionats amb el repte o problema que voleu abordar. També és útil per guiar la conversa sobre quins són els límits del repte que esteu analitzant i a qui cal incloure en aquesta anàlisi.

Quin resultat obtindrem? Fent servir aquesta eina explorareu múltiples mirades entorn al vostre repte i us posareu a la pell de les persones implicades. Entendreu millor la varietat de perspectives, la qual cosa us ajudarà en el moment de dissenyar i implementar intervencions concretes per abordar el repte plantejat. 

 

Com treballar aquesta eina?

1) Obriu la següent plantilla i seguiu les instruccions que s’indiquen en vermell.

2) Un cop creat el vostre taulell de treball, decidiu el repte que voleu abordar (el vostre “porc”) i escriviu-lo a l’espai central. Podeu analitzar la problemàtica tal com és actualment o imaginant com seria després d’haver realitzat un canvi concret. 

3) Debateu sobre si voleu explorar el repte a través de les perspectives de diferents col·lectius (p. ex. famílies, joves, aturats, etc.) o a través de temàtiques concretes (p. ex. gènere, medi ambient, cultura, etc.)

4) Dibuixeu una fletxa que surti del repte, escriviu el nom d’una perspectiva que “vegi” el vostre repte i reflexioneu com el percep. Repeteix aquest pas per tantes perspectives com haveu identificat. Per exemple, “Les famílies perceben que…” o “Des d’una perspectiva de gènere, el repte es percep com…”

5) Un cop heu completat el model, compartiu la vostra anàlisi amb els grups d’interès i pregunteu: Hem capturat la vostra visió del problema? Què creieu que falta? Els pas 4 també es pot realitzar directament amb les persones implicades en el repte per recollir la seva visió de manera acurada des d’un inici. 

Utilitzeu aquest model per ajudar-vos a formar una comunitat de persones vinculades amb el repte i aprendre de manera contínua a partir de les experiències i coneixements compartits.

 

Per a descarregar el PDF de la jornada de ComFluïmfeu clic aquí

Per a més informació sobre aquest model, feu clic aquí (en anglès).

Font: Government Office for Science (2022) Systems thinking: An Introductory Toolkit for Civil Servants. 19-22.

 


Amb el suport de:

GeneralitatFeder