CAPSULAB 5: Marc per establir, revisar i avaluar els policy labs

08/06/2022

logo_blog_2

Capsulab és la càpsula de coneixement mensual de Coboi lab. Volem compartir la nostra recerca interna sobre temes com la innovació, els labs i els projectes multiactor, entre d’altres. I, a partir d’aquí, generar continguts i materials concisos i pràctics amb l’objectiu de difondre els principals aprenentatges.

En aquesta càpsula parlem de:

Aigua-i-llimona_Gasco-&-Timeus_CAT

 

Quin és el cicle de vida d’un laboratori de polítiques públiques? Com podem millorar la seva resiliència? Anna Whicher, Cap de Política de Disseny de PDR (Regne Unit), va desenvolupar un marc per establir, revisar i avaluar els policy labs. Els policy labs poden ser vulnerables als canvis polítics, pressupostos, i contextos incerts i, per tant, és important fomentar la seva resiliència i legitimitat i avaluar el seu impacte. 

 

El marc per establir, revisar i avaluar els policy labs té quatre components: proposició, producte, persones i procés. Aquest marc sorgeix arrel d’una investigació exploratòria mitjançant entrevistes, tallers i treball immersiu amb policy labs. 

1) La proposició es refereix a la visió, governança, models financers i mètriques d’èxit del laboratori. És important que els laboratoris desenvolupin una visió a llarg termini per fomentar la seva resiliència i legitimitat. Molt sovint, els labs s’estableixen com un experiment d’un any. Després de la seva creació, haurien de desenvolupar una visió de futur que es revisi contínuament en funció dels entorns i prioritats canviants. 

2) El producte fa referència a l’oferta de serveis del lab, i com es correspon amb les necessitats dels usuaris. A mesura que el laboratori comença a desenvolupar un “mercat” per als seus serveis, els seus projectes poden anar evolucionant.  També és crucial que els laboratoris apliquin els diferents mètodes d’innovació i disseny més enllà dels seus murs.

3) Les persones es refereixen als mètodes, habilitats, experiència i lideratge necessaris per al lab. Molt sovint, els laboratoris contracten agències, consultors o acadèmics en les primers etapes del laboratori i busquen interioritzar aquesta experiència a mesura que el laboratori guanya notorietat i creix la demanda de serveis. En el punt en què els consultors externs marxen i un laboratori busca construir la seva capacitat interna, és vital que es produeixi una transferència estructurada de coneixement. És important comptar amb un equip multidisciplinari d’experts en polítiques públiques i prestació de serveis, però també en mètodes d’innovació i disseny. 

4) El procés fa referència al viatge de l’usuari dels participants del laboratori, els criteris de selecció dels projectes que es desenvoluparan i la manera en què es compartiran les bones pràctiques. També és vital crear una comunitat per millorar la credibilitat, integrar nous enfocaments, avaluar les seves intervencions i compartir els casos d’estudi.

 

Aquest model s’ha desenvolupat i provat de manera iterativa, però encara es manté en les seves primeres etapes de desenvolupament i pretén animar a més investigadors a desenvolupar models per desenvolupar, supervisar i avaluar els laboratoris de polítiques públiques.

 

Font: Whicher, Anna (2021). Evolution of policy labs and use of design for policy in UK government. Policy Design and Practice.

 Si vols rebre les novetats de capsulab, pots subscriure’t a través d’aquest formulari


Amb el suport de:

GeneralitatFeder