CAPSULAB 3: Com passem d’un sistema socio-tècnic a un de nou?

05/04/2022

logo_blog_2

Capsulab és la càpsula de coneixement mensual de Coboi lab. Volem compartir la nostra recerca interna sobre temes com la innovació, els labs i els projectes multiactor, entre d’altres. I, a partir d’aquí, generar continguts i materials concisos i pràctics amb l’objectiu de difondre els principals aprenentatges.

En aquesta càpsula parlem de:

Aigua-i-llimona_Gasco-&-Timeus_CAT

 

La transició d’un sistema a un altre (també anomenat innovació sistèmica) es pot entendre aplicant una perspectiva multinivell. Aquesta perspectiva distingeix tres nivells diferents per poder entendre les innovacions sistèmiques: 

  • Meso – Règim. Són el conjunt de normes que orienten i coordinen les activitats dels grups d’actors rellevants del sistema actual i, com a resultat, generen una estabilitat dinàmica en aquest. 
  • Micro – Nínxols. És l’espai protegit on les innovacions emergeixen, experimenten, aprenen i es connecten entre elles. En els nínxols és possible desviar-se de les normes del règim. 
  • Macro – Context. Es refereix als aspectes de l’entorn que afecten al sistema, com la globalització, el canvi climàtic o els canvis culturals. Els actors del règim no poden exercir una influència directa en el context. 

 

Podem identificar 4 fases principals:

  1. Emergeixen innovacions als nínxols, donats els problemes existents al règim i al context. Les innovacions s’articulen i experimenten per trobar solucions òptimes, es creen els primers vincles i consensos entre elles, etc.
  2. Es proven les innovacions en petits nínxols de mercat.  Es desenvolupen noves funcionalitats, els usuaris interactuen amb elles, s’organitzen conferències on compartir aprenentages, etc. En aquest moment es comencen a configurar unes noves normes que encara no són dominants. 
  3. Les innovacions es difonen i comencen a competir amb el règim establert.  Això sobretot succeeix quan apareix una “finestra d’oportunitat”, és a dir, una situació favorable causada per problemes interns en el règim, canvis en el context que presionen al règim, etc. 
  4. La innovació substitueix el règim antic de manera gradual. En aquesta fase, el règim anterior intenta protegir-se davant dels nous canvis. El nou règim també pot arribar a generar canvis a nivell macro.  

 

En conclusió, la perspectiva multinivell suggereix que les innovacions sistèmiques es produeixen perquè els canvis a múltiples nivells es reforcen mútuament. Això significa que els canvis en els sistemes són el resultat de la interacció de diversos processos i actors. 

 

Font: Geels, F. W. (2006). Multi-Level Perspective on System Innovation: Relevance for Industrial Transformation. In Understanding Industrial Transformation: Views from Different Disciplines (pp. 163–186). (enllaç aquí)

 Si vols rebre les novetats de capsulab, pots subscriure’t a través d’aquest formulari

 


Amb el suport de:

GeneralitatFeder