CAPSULAB 1: Mark Cabaj ens planteja 5 idees sobre com avaluar labs

01/03/2022

logo_blog_2

Capsulab és la càpsula de coneixement mensual de Coboi lab. Volem compartir la nostra recerca interna sobre temes com la innovació, els labs i els projectes multiactor, entre d’altres; i generar continguts i materials concisos i pràctics amb l’objectiu de difondre els principals aprenentatges.


En aquesta càpsula parlem de:

Aigua i llimona_Mark Cabaj_CAT

1. Descriure la teoria de canvi del lab

Encara que hi acostuma a haver una certa incompatibilitat entre el nivell de detall que requereix fer una teoria del canvi i el nivell d’incertesa en què es mou un lab, Mark Cabaj proposa conceptualitzar una teoria de canvi genèrica en la mesura de les possibilitats i, amb el temps, anar concretant cada cop més aquesta estratègia.

 

2. Tenir clar el propòsit de l’avaluació

Els labs haurien d’avaluar la seva activitat amb un doble objectiu: 

  • Generar aprenentatges estratègics interns per desenvolupar, millorar i adaptar el lab. És important que el ritme del dia a dia no ens faci abandonar el procés d’avaluació.
  • Complir amb responsabilitats externes (com ara mostrar el progrés del lab, justificar finançament, etc.) Evitar comunicar únicament els aspectes positius amb un enfocament de màrqueting.

 

3. Definir la unitat d’anàlisi de l’avaluació

Un lab podria arribar a avaluar molts aspectes de les seves activitats i del seu funcionament. És important escollir què volem avaluar i per què. Seguint l’Overall Outcome Framework (min 20 del vídeo), podríem centrar-nos en els elements següents:

  1. Funcionament del lab
  2. Reaccions dels participants
  3. Canvis en els participants
  4. Accions realitzades
  5. Resultats de les accions
  6. Canvis estructurals

 

4. Utilitzar marcs de treball en lloc de receptes úniques

No hi ha una solució universal que ens permeti avaluar qualsevol tipus de projecte, ni tampoc els labs. És recomanable construir un model d’avaluació personalitzat (amb mètodes, preguntes i principis bàsics) que s’adapti a les nostres necessitats i limitacions (recursos, temps, preferències, capacitats, etc.)

 

5. Emprar un enfocament àgil i adaptatiu

L’avaluació s’ha d’adaptar a les preferències dels qui realitzaran aquesta tasca i ha d’evolucionar juntament amb l’evolució del lab. Per reforçar aquesta capacitat d’adaptació, és important que l’avaluació es realitzi com una funció interna de l’equip (no externalitzada), per tal de poder fer-la a temps real i que es puguin comprendre les activitats i els matisos del lab amb més facilitat.

 

Font: Mark Cabaj. (2017) Evaluation and Labs. Labwise initiative (disponible online aquí)

 

 Si vols rebre les novetats de capsulab, pots subscriure’t a través d’aquest formulari


Amb el suport de:

GeneralitatFeder