Observem per aprendre i actuar. Aprenentatges del “Diari de Quarantena i Innovació”.

18/06/2020

Durant el confinament, Coboi lab va  filtrar, categoritzar i compartir iniciatives, per veure quines eines i recursos, iniciatives innovadores a Sant Boi i altres projectes més enllà del territori, podien tenir impacte en el sector públic, servir d’inspiració i/o tenir una continuïtat en el futur.

A mitjans de març de 2020, es va decretar l’estat d’alarma a l’estat Espanyol a causa de la crisi sanitària generada pel virus Covid-19 i la implementació del confinament a tot l’estat. Un nou paradigma, que va generar una gran incertesa entre la ciutadania, les empreses, els centres educatius, i l’administració pública.

Aquesta incertesa va provocar que durant el període de confinament es desenvolupessin multitud d’iniciatives (individuals o col·lectives) per fer front als efectes de la crisi sanitària (i posteriorment la crisi social).

Degut a la gran quantitat d’iniciatives sorgides, vàrem detectar la necessitat de filtrar i categoritzar aquestes iniciatives, per veure quines eines i recursos, iniciatives innovadores a Sant Boi i altres projectes més enllà del territori, podien tenir impacte en el sector públic, servir d’inspiració i/o tenir una continuïtat en el futur.

El Diari de Quarantena i Innovació era un espai obert, on l’equip de Coboi lab recollia, filtrava i categoritzava aquelles iniciatives proposades per agents externs (contacte a través de xarxes socials o formulari web) o detectades (i compartides) pel mateix equip intern.

Un cop detectada una iniciativa, era filtrada a nivell intern i categoritzada, per veure si encaixava amb els criteris prèviament seleccionats: tenir impacte en lo públic i possible viabilitat en el futur. En una primera etapa, Coboi lab realitzava una funció d’altaveu, compartint contingut sobre els projectes a través de les xarxes socials. Aquesta compartició a les nostres xarxes amb una campanya amb el hashtag #DiariQuarantenaInnovació, no només ens va permetre fer d’altaveu de les iniciatives per fer-les arribar a la ciutadania de Sant Boi, sinó que ens va permetre acostar-nos als projectes, interactuar-hi virtualment i obrir la porta a poder participar activament en alguns d’ells.

El Diari de Quarantena i Innovació, es va convertir en la bibliografia de Coboi lab durant el confinament, el lloc on mirar com a inspiració per saber on estem i decidir on anem en aquest nou paradigma. Però quins són realment els aprenentatges que ens emportem com a lab públic del #DiariQuarantenaInnovació?

  • La recopilació d’iniciatives per diversos canals ens ha permès interactuar amb usuaris de diferents perfils i descobrir iniciatives de diferents tipologies.
  • La difusió de les iniciatives ha servit d’altaveu als projectes en temps de crisi i ens ha permès interactuar-hi virtualment.
  • Els elements comunicatius com el “Diari de Quarantena i Innovació”, “agermanen” els labs amb projectes externs, agilitzant la interpel·lació i obrint la porta a la col·laboració. 
  • En les iniciatives observades, detectem la utilització de noves fórmules més publico-comunitàries per afrontar reptes comuns.
  • L’observació de projectes i el seu posterior anàlisi pot arribar a servir com a inspiració transversal en les futures actuacions del laboratori i de la ciutat. Creant (o adaptant) projectes propis, o bé fomentant les bones pràctiques en altres accions com formacions, seminaris, etc… 
  • Les iniciatives recopilades en el “Diari de Quarantena i Innovació” destaquen pel seu impacte en allò públic en situació d’emergència, amb una execució molt creativa i amb finalitats solidàries (no lucratives).
  • Elements comunicatius d’aquesta tipologia, ordenen i obren coneixements que sovint es comparteix de forma a interna.
  • El projecte pot generar o reforçar col·laboracions amb agents externs, ja que pot arribar a posar de manifest una visió compartida amb altres entitats.