Els 10 aprenentatges sobre la innovació ciutadana

03/06/2020

La innovació ciutadana s’ha presentat com un moviment fonamental davant de situacions de crisi.

“La innovació ciutadana s’interrelaciona amb la innovació social, la innovació pública o la innovació oberta, posant l’accent en el subjecte ciutadà com a fet diferencial. Però com impulsar-la, estendre-la, sostenir més enllà dels moments d’emergència? Com ​​crear les condicions propícies perquè la innovació ciutadana esdevingui un element clau en la nostra societat? “- Colaboratori

Entre els dies 27 i 30 d’abril, Coboi lab va participar en el Colaboratori, un espai de reflexió en el marc de la iniciativa Frena la corba en què vam conversar amb diferents agents estatals i internacionals sobre aquestes i moltes qüestions més al voltant del concepte d’innovació ciutadana.

Us presentem els titulars principals que ens portem a Sant Boi de Llobregat:

  • Treballar per reptes específics, prioritzats en funció del territori i el seu sentit d’urgència. Donar resposta a aquests reptes a través processos d’innovació més oberts, generant comunitats de pràctica multidisciplinars que incorporin diferents col·lectius, interessos i visions, i que uneixin forces per construir “projectes de vida” comuns.
  • Entendre l’acció a diferents nivells. D’una banda, innovar des del local (hiper-localització) però de forma coordinada amb realitats similars (federació). D’altra banda, actuar per fases: una vegada identificat el problema, definir un repte comú, per després crear un projecte que es converteixi en política pública i, a llarg termini, en biopolítica (i tornem-hi).
  • Establir relacions de confiança, impulsant valors com el reconeixement mutu, l’empatia i l’escolta activa entre agents; i treballant per micro-objectius assumibles que vagin reforçant el sentit de la col·laboració.
  • Sostenir les relacions en el temps, acceptant la co-responsabilitat dels diferents agents i la seva interdependència davant els reptes comuns. Reconèixer també la demanda de diferents modalitats de participació en els processos de innvovación ciutadana per evitar la precarització, el desgast i les asimetries durant el procés.
  • Impulsar processos d’innovació més cuidats, eficients i flexibles. Superar la rigidesa de les insitucions públiques a través de burocràcia més creativa, i abraçar l’experimentació de polítiques públiques, introduint el concepte de prototip sense complex i aprenent de el procés fins a la implementació final.
  • Reforçar els nous rols i capacitats en innovació. Les comunitats de pràctica que treballen per reptes necessiten un dinamitzador que actuï com a connector / facilitador / cuidador / traductor, tant dels processos com de les relacions Quin tipus de formació hauria de oferir-se per garantir aquests perfils?
  • Generar repositoris d’eines i recursos comuns. Començar mapejant no només aquelles eines i recursos disponibles en els ecosistemes d’innovació, sinó també aquells que són necessaris en un moment determinat. D’aquesta manera, podrem articular recursos entre els diferents agents innovadors, definint nous protocols de col·laboració. És important no oblidar les modalitats de finançament més híbrides i comunitàries
  • Tenir cura del llenguatge i la comunicació. Cal simplificar el llenguatge i comunicar des l’emocional, perquè qualsevol col·lectiu vulgui implicar-se en l’ecosistema d’innovació. Utilitzar també formats més porosos, orgànics i lúdics haurien de ser la norma i no l’excepció.
  • Posar en valor els ecosistemes d’innovació. Seguir treballant per legitimar el valor de la innovació en la nostra societat i fer visible tot allò que encara és invisible en aquest àmbit. Convèncer, educar, actuar i compartir per no quedar-nos en la reflexió i poder avançar cap a polítiques públiques més innovadores i amb impacte real.
  • Sumar forces. Continuar generant espais d’aprenentatge compartits i diaris, tant físics com virtuals, entre els agents implicats en els ecosistemes d’innovació ciutadana. Impulsar una coordinació àgil entre laboratoris començant a treballar en circuits (no en xarxa). Finalment, compartir, replicar i adaptar models d’innovació pública i ciutadana que ja funcionen.

Sens dubte, ens hem portat una motxilla plena d’aprenentatges i moltxs companys de la nostra mà. Gràcies a tots!

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes de suport a el desenvolupament local.