Entendre CoboiLAB com un lab públic d’innovació social, operant sota el model d’innovació de la quàdruple hèlix, no sempre és una tasca fàcil per a aquells que no estan familiaritzats amb el terme.

Com aterrar aquesta terminologia de tal manera que sigui fàcil la seva comprensió per a totes les parts i pel públic en general (administració pública, ciutadania, centres educatius i empreses)?

El model de la quàdruple hèlix funciona com un cromosoma, on cada extrem del cromosoma representa una hèlix.

 

C = Ciutadania

E = Empresa

CC = Centres de Coneixement

AP = Administració Pública

D’aquesta manera cada actor, iniciativa i projecte són capaços de mutar, canviar, transformar-se, evolucionar i interactuar en el seu mitjà d’una manera molt més col·laborativa.

 

 

CoboiLAB, doncs, actua com a punt d’unió del cromosoma (en biologia es diu centròmer), actuant com a plataforma i facilitant el procés perquè els diferents actors puguin interactuar, col·laborar i generar un major impacte de forma conjunta enlloc d’actuar per si sols.