CoBoi escollida com una de les 100 iniciatives que treballen per un futur més sostenible

04/05/2017

El cicle de jornades de debat i reflexió Catalunya FuturVerd inclou a CoBoi com una iniciativa d’impacte positiu en el territori

El departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha organitzat entre el març i el maig de 2017 Catalunya FuturVerd, tres jornades orientades a fer front als reptes generat per la crisi posant la ciència i el coneixement al servei d’un nou model de creixement.

Aquesta iniciativa partia d’una sèrie de preguntes: On som? Quines forces de canvi generen noves oportunitats i condicions que poden fer possible més progrés i a la vegada una major resiliència ambiental, econòmica i social? Quins llindars de risc són assumibles per delimitar un espai d’actuació a favor d’un desenvolupament sostenible?

Per repondre a aquestes preguntes, aquestes jornades proposaven que elements com l’energia, l’aigua, la garantia alimentària i ús de recursos propis, i la circularitat de materials i residus constitueixen els pilars constructors de qualsevol model de desenvolupament alhora que en són factors limitants. Al mateix temps, afirmaven que la societat actual cada cop és més conscient que el progrés no ho és si posa en risc tres valors fonamentals com la cohesió social, la qualitat de vida de les persones i el manteniment i millora de la biodiversitat.

En aquest context, aquestes jornades exploraven el fet que avui es donen les condicions per construir els fonaments d’una economia intel·ligent basada en l’eficiència ambiental, i proposen  re-elaborar i actualitzanr el concepte de sostenibilitat tot analitzant propostes que ja estan en funcionament.

Per nosaltres és un honor formar part d’aquest grup de projectes que, com afirmen aquestes jornades, fan present un futur més sostenible i que fan del món un lloc més vivible.

A continuació podeu veure el document on es presenten aquestes iniciatives, entre les quals CoBoi està present.