Prototipem col·laborativament un futur centre d’iniciatives ciutadanes

24/11/2016

El primer cap de setmana de novembre vam estar amb un grup d’experts imaginant com podria ser un centre d’impuls a les iniciatives ciutadanes

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en front al desafiament que presenten els canvis socioeconòmics que han succeït en els darrers anys, ha proposat repensar quin paper ha de tenir un edifici de propietat pública que actualment no assoleix el ple rendiment esperat. El seu objectiu és crear un centre obert a la ciutadania que relacioni persones, empreses i col·lectius diversos, i que estimuli el sorgiment d’iniciatives ciutadanes amb un impacte positiu en el territori.

En aquest context, CoBoi va ser convidat a coordinar una primera fase exploratòria que imaginés quines funcions podria complir, quins serveis i activitats podria oferir, de quina manera la ciutadania podria ser protagonista en aquest entorn, quines noves relacions podria articular en relació a la pròpia administració del municipi i, en general, quina seria la relació d’aquest espai amb el territori municipal, comarcal i nacional. Algunes de les persones participants venien d’organitzacions com Ouishare, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Àrea d’altres economies de Barcelona Activa, La Colaboradora (Zaragoza Activa) o LocalRet, a més de l’Ajuntament de Sant Boi i CoBoi.

Per a dur a terme aquest procés, l’equip de CoBoi vam convidar a una sèrie d’actors i experts relacionats a l’administració pública, acció i transformació social, innovació en organitzacions,  economia social, urbanisme, emprenedoria o participació ciutadana, a treballar durant un cap de setmana per idear i prototipar aquest possible espai.

La jornada, titulada #1CeS1FINDE i va ser dinamitzada per la cooperativa de pràctiques col·laboratives orientades a la innovació  ColaBoraBora. Va ser una experiència intensa, divertida i profitosa en la que, durant tres dies de convivència, es va col·laborar des de diverses disciplines i àrees d’expertesa per posar les bases d’un document de guiarà i inspirarà, no només el procés de transformació d’aquest centre, sino l’impacte que pot generar el propi territori i la pròpia evolució de CoBoi.

En el següent enllaç podeu veure els tuits que es van anar fent durant la jornada i conèixer, d’aquesta manera, com va ser el procés i quines idees van anar sorgint.

Actualment estem sintetitzant els resultats de la intensa jornada i a principis de 2017 farem públic l’informe. Mentrestant, encara ens bull el cap amb tot el que va sortir. Per nosaltres va significar un punt de no retorn.

L'equip de treball està a punt de cridar "asuuuuca" per escalfar per la jornada de la tarda de dissabte
L’equip de treball està a punt de cridar “asuuuuca” per escalfar per la jornada de la tarda de dissabte
Els participants escolten la conclusió de la dinàmica de dissbte al matí
Els participants escolten l’explicació del projecte de casa rural autosostenible Can Ramonet

En Ricardo de Colaborabora ens explica una dinàmica que servirà per comparar els nostres punts de vista respecte al nivell d'autogestió de l'espai sobre el que treballavem
En Ricardo de Colaborabora ens explica una dinàmica que servirà per comparar els nostres punts de vista respecte al nivell d’autogestió de l’espai sobre el que treballavem
A la fase de prototipatge els participants discuteixen sobre l'ús de l'espai físic
A la fase de prototipatge els participants discuteixen sobre l’ús de l’espai físic
Com a tancament vam posar impressions en un termòmetre
Com a tancament vam posar impressions en un termòmetre