Instruments de finançament per a emprenedors

10/03/2016

El passat 23 de febrer la Mercè Torras, emprenedora de la Llançadora de CoBoi i membre de RSE Valor i Gestió va fer una presentació sobre finançament per a emprenedors.  L’objectiu era donar a conèixer els diferents tipus d’instruments de finançament i explicar quin podia ser el més adient per cadascuna de les etapes dels projectes. A més, la Mercè va presentar diferents tipus d’entitats a les que els emprenedors poden dirigir-se per trobar i / o solicitar finançament.

L’enfoc de la sessió va ser novedós ja que va incorporar instruments i entitats pertanyents a la Inversió d’Impacte, forma d’inversió pionera que valora l’impacte social / mediambiental positiu que generen els projectes conjuntament amb el seu rendiment econòmic.

Aquesta sessió es va dividir en tres grans blocs. La primera part, de caràcter introductori, es va centrar en els conceptes bàsics per conèixer els diferents productes que poden trobar-se al mercat (préstecs, crèdits, microfinançament,….). La segona part, va recollir l’explicació de les característiques del finançament més adient per cada etapa del projecte (incubadores, crowlending, Venture Capital,…). Finalment, es va presentar fonts de finançament alternatives a la banca tradicional (banca ètica, cooperatives de crèdit, societats de garantia recíproca, etc.).

Va ser una sessió molt participativa, on els assistents van poder intervenir resolent els dubtes sobre els diferents productes i formes de finançament mentres exploraven quina fórmula era la més adient pel seu projecte.

En el següent pàgina podreu trobar la presentació que es va fer servir en la sessió d’instruments de finançament per a emprenedors.