Imaginant col·laborativament el futur de CoBoi

02/05/2016

Crònica de la CoBoi JAM#2, una sessió de treball col·lectiu per imaginar el CoBoi que volem

Com a part d’un procés on tant l’equip de CoBoi com la seva comunitat estan pensant en la naturalesa i les capacitats del centre d’innovació social, el passat divendres 15 d’abril a la tarda es va dur a terme la CoBoi JAM #2.

La primera JAM va servir per conèixer de primera mà què representa CoBoi per la seva comunitat avui en dia. En aquesta segona sessió es va definir col·lectivament que voldríem que fos en el futur. La informació recollida durant aquesta sessió de treball servirà per establir les bases sobre les que es pensarà el funcionament de CoBoi a mig i llarg termini.

La CoBoi JAM#2 es va pensar com un exercici col·laboratiu de disseny especulatiu on els participants imaginarien com CoBoi podria donar solució a una sèrie de reptes d’un futur possible. Es va crear un escenari fictici tenint present que així seria més fàcil disparar la imaginació dels participants. Inspirats en l’actual situació de la ciutat nordamericana de Detroit, es va plantejar la següent situació:

Un futur decadent on l’Estat ha entrat en fallida i és completament inoperatiu, el mercat laboral és incapaç de crear ocupació, gran part dels edificis de la ciutat han quedat abandonats per la deslocalització de les fàbriques i la societat viu en un estat de depressió constant.

En aquesta situació de futur hipotètic es convidava a persones que havien participat o conegut CoBoi per a que imaginessin un nou centre cívic d’innovació social capaç de crear una alternativa sostenible a aquest futur distòpic. Les persones que havien de projectar la solució a la decadència de la ciutat eren els participants de la CoBoi JAM#2.

Posada en escena

Per anar situant als participants en un ambient d’incertesa i angoixa suau, es va crear una escenografia que mostrava un CoBoi brut i decadent. L’espai on s’havien d’esperar a que comencés la dinàmica era la sala de coworking, que estava a les fosques, amb taules desendreçades, papers a terra i un vídeo on es projectava un documental sobre Detroit. Passats uns minuts, dos membres de CoBoi van entrar a la sala i van llegir un manifest que acabava de presentar l’escenari plantejat, posant èmfasi en els 4 reptes a resoldre durant la dinàmica. Aquests reptes eren ESPAI, XARXA, APRENENTATGES i ÀNIMA, quatre eixos bàsics que la pròpia comunitat havia identificat en l’anterior CoBoi JAM.

 

escenografia jam

 

jam2B_1

La jornada va constar de 3 dinàmiques:

La primera part va consistir en donar solució als 4 reptes mitjançant una pluja d’idees col·lectiva. Cada participant havia d’agafar de forma aleatòria una targeta on a la part posterior trobaven escrit 1 dels 4 reptes abans esmentats, i disposaven de 5 minuts per pensar una idea que donés resposta al seu repte. Passat aquest temps, cadascú havia de compartir la seva idea amb un altra persona, qui havia d’aportar una idea que sumés a l’original, i viceversa. Aquesta acció s’havia de repetir 4 cops, de manera que al finalitzar la dinàmica cadascú disposaria d’1 idea inicial + 4 idees complementàries per donar resposta a un dels quatre reptes.

jam2B_2

coboi jam 2 targetes

 

En la segona dinàmica van formar 4 grups que van treballar durant 20 minuts sobre un dels quatre reptes. Cada un d’ells tenia com a missió crear col·lectivament un prototip inicial que ajudés a crear xarxa; fomentar els aprenentatges; reproduïr l’ambient de CoBoi, i pensar quina forma tindria en l’espai. Aquest cop cada participant podia escollir a quin grup volia col·laborar segons el seu criteri, i eren lliures d’utilitzar o no tota la informació recollida a l’exercici anterior. A més, podien escollir el format més adient per presentar a la resta dels participants la seva idea.

Acabat el prototip, tots els grups havien de tornar a la sala coworking. Cadascun dels 4 equips disposava de 5 minuts per presentar-lo a la resta de participants a través d’un portaveu escollit prèviament. Un cop finalitzada l’exposició, el públic podia opinar i/o afegir suggeriments, sense que l’equip tingués torn de rèplica.

El resultat va ser el següent:

Xarxa

Aquest grup es va dedicar a pensar de quina manera CoBoi podia fomentar la creació de xarxa entre els seus participants. El tret primordial del CoBoi del futur és que hauria de ser obert a tothom i no discriminatori. Hauria de motivar als participants, posant en contacte a gent emprenedora i motivada amb gent que no ho està però vol fer un canvi en la seva vida.

A més, CoBoi hauria de fomentar:

 • Facilitar l’intercanvi de coneixements. Crear un espai online per donar a conèixer els projectes i les persones de CoBoi, creant així una xarxa de contactes.
 • Crear grups de treball en temes similars o afins.
 • Crear una sèrie de vídeos a la YouTube per a promocionar els projectes, fomentar el boca a boca, enviar butlletins a les cases del barri i crear samarretes amb el logo de CoBoi.
 • Fer festes o trobades on participessin totes les persones que han participat a CoBoi en el passat o present.
 • Un recurs on publicar ofertes de feina, posar en valor les persones que participen a CoBoi com a treballadors responsables i amb iniciativa, i crear una xarxa d’empreses que col·laboressin i contractessin a les persones que passen per la Llançadora d’Ocupació.
 • Dinamitzar la transformacio urbanística i social del barri. A més es va proposar que es donguessin serveis administratius al teixit associatiu per fer-los sostenibles, de manera que se’ls ajudés a no desaparèixer.jam2B_3

Espai

L’equip encarregat d’aquest repte va considerar que la ubicació actual de CoBoi condiciona negativament el seu creixement. Entenent que l’edifici actual s’ha quedat petit i que els valors que transmet són beneficiosos i replicables per la societat, es plantejava crear una xarxa d’equipaments i laboratoris d’innovació social escampats per tota la ciutat, seguint un esquema concèntric.

Els usos d’aquests equipaments serien els següents:

 • Un edifici situat al centre d’aquest sistema que actuaria com a punt d’informació i de difusió de tot allò que està passant a la resta d’equipaments. A més aglutinaria tots els serveis d’administració, gestió i direcció.
 • Un conjunt d’edificis satèl·lit que orbitarien al voltant de l’edifici central, i estarien especialitzats en diferents tipus de serveis d’acompanyament als emprenedors socials i formació oberta a la ciutadania (coaching, educació emocional, economia i empresa, salut i benestar, sostenibilitat i consum responsable, …).

Aquests equipaments estarien COMUNICATcomunicats per una xarxa de vies “blau CoBoi” adaptades a la circulació pacífica de bicicletes i similars, i que alhora servirien per promocionar diferents accions de CoBoi.

jam2B_5

 

Aprenentatges

El projecte presentat per aquest grup es centrava en un aprenentatge on la prioritat són les persones. Un sistema d’aprenentatge basat en l’intercanvi de coneixements i experiències compartides entre els mateixos membres de la comunitat, on generar un bon ambient es converteix en causa i conseqüència.

És per aquest motiu que s’hauria de fomentar que la gent es conegui i que s’identifiquin quines són les habilitats de cadascú i cadascuna, incorporant el sentiment de col·lectivitat en el seu dia a dia.

Per assolir aquest objectiu s’arriba a la conclusió que es necessita construir un sistema que doni suport en diferents àmbits:

 • Moral i emocional
 • Generar idees
 • Oferir recursos per dur-les a la pràctica
 • Canals d’informació
 • Logístic

Un dels reptes als qual s’hauria d’afrontar aquest model seria el sistema d’avaluació d’aquests coneixements, i com acreditar que una persona ha rebut una formació de qualitat a través d’aquest sistema alternatiu de formació col·lectiva.

jam2B_6

Ànima

Des del grup de treball ÀNIMA es va voler donar resposta a com fer de CoBoi un espai on es respirés optimisme i complicitat, ambició de canvi i un entorn on poder repensar com generar aquest tipus d’ambient que, a la vegada, contagiés a la resta de la ciutat.

Es van plantejar diferents aspectes a tenir en compte mentre es projectava, de manera col·laborativa, aquest ‘espai emocional’. Idees relacionades al recolzament, la comprensió, l’acollida, la integració i la salut emocional van començar a donar forma a l’ambient del CoBoi futur que els grup s’imaginava..

Les principals conclusions que es varen extreure van ser:

 • CoBoi representa un espai emocional de trobada d’una comunitat implicada i compromesa amb una manera d’entendre els seu paper en una comunitat més àmplia que només Sant Boi.
 • CoBoi com un espai de benvinguda, sa des del punt de vista emocional; on l’aprenentatge, les empreses responsables i els diferents tipus de serveis puguin estar articulats a través d’un ‘espai de recepció’ previ a partir del qual la resta de la comunitat es relacioni sentimentalment amb uns valors i maneres de fer consensuats i definits.

jam2B_7

 

Un cop finalitzades les diferents dinàmiques, vam demanar als participants que contestessin un qüestionari per avaluar les metodologies participatives dutes a terme en aquesta segona sessió. De les respostes obtingudes se’n desprenen les següents conclusions:

– Les edats dels assistents estaven majoritàriament compresses entre els 26 i els 45 anys.

– Els participants van conèixer la dinàmica majoritàriament a través dels canals de CoBoi, físics i online.

– Gairebé la totalitat dels assistents repetirian l’experiència, percibint-la com una oportunitat per poder conèixer altres persones i projectes que participen a CoBoi.

– La valoració general de la jornada va ser de 4,5/5.

– La part que més va agradar va ser la del prototip, tant el disseny com la presentació en públic.

– No obstant, van trobar a faltar més assistència a la jornada i més temps per poder conèixer la resta de participants.

Respecte l’assistència, en aquesta segona JAM el 45% dels assistents no van assistir a la primera. No obstant això, el número total de participants no va incrementar respecte la JAM#1. Valorant diferents aspectes, hem arribat a la conclusió que el gruix de persones interessades en participar en aquestes dinàmiques és superior al dels assistents a les jornades, i aspectes com la data, l’horari o la conciliació familiar influeixen en la participació. Valorem plantejar altres dates i formats de cara a l’organització de futures activitats.

Aprenent sobre la marxa

Aquesta activitat ha servit també de laboratori, un espai experimental on explorar sobre formes de treballar en equip que incorporen com a metodologia el disseny especulatiu, la narració i el joc. El fet de dur-la a la pràctica ens ha servit per extreure algunes reflexions per anar millorant de cara al futur.

D’una banda, l’efecte sorpresa que de trobar-se un espai viscut amb un aspecte totalment diferent a l’habitual incrementa la predisposició dels participants a capbussar-se en la dinàmica. Aquest efecte es multiplica si els dinamitzadors de l’activitat se sumen amb una caracterització i interpretació de personatges ficticis. Per garantir l’èxit d’aquesta empresa resulta essencial l’assaig previ, mantenir la tensió dels personatges i no caure en sobreactuacions. A més, l’escenografia de cadascun dels espais per on trascorre la dinàmica resulta bàsica per donar veracitat al relat i mantenir la tensió.
Pel que fa a les dinàmiques, s’ha d’aconseguir que els participants entenguin realment els objectius de la dinàmica d’una forma fàcil i amena. A més, hem percebut que aquestes tenen molt potencial a l’hora d’esdevenir espais de relació entre emprenedors i persones interessades en la innovació social. Aquestes dinàmiques han de reconèixer aquest fet, donant la oportunitat a que les persones es coneguin i apareguin sinergies.

En aquesta segona CoBoi JAM hem reflexionat sobre quins aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar el CoBoi del futur. Estem molt satisfets dels resultats obtinguts tant en aquesta com en l’anterior jornada, ja que aquest procés s’està duent a terme col·lectivament, fent 100% partícep a la comunitat i a gent de fóra de CoBoi. Ningú va dir que fos fàcil, però ens complau saber que en aquest viatge no estem sols.

 

jam2