CoBoi Innova: activació temporal d’espais buits

02/05/2015

El projecte, en fase de selecció, s’afegeix a la tendència actual cap a la reutilització dels buits urbans

CoBoi, juntament amb l’Ajuntament de Sant Boi, va engegar el mes passat ‘CoBoi Innova. Noves idees per als espais buits‘, una iniciativa per a dinamitzar espais buits i aprofitar-los per a projectes amb un impacte social positiu sobre el territori. Des de CoBoi entenem que una bona manera d’aprofitar espais en desús de la ciutat és a través d’activitats econòmiques amb una clara funció social.

A Sant Boi en tenim exemples clars: Cal Ninyo era un espai tancat, antigament cafè-teatre destinat a ball i cinema. Avui dia és un equipament públic on es fan gran quantitat d’activitats amb caire social, i un punt de referència per als santboians. El mateix espai CoBoi, ubicat a la tercera planta del Casal de Casablanca, es va redissenyar de manera participativa amb la comunitat, en un exemple de co-creació.

Però no només a Sant Boi hi ha exemples: la utilització d’espais buits com a forma de dinamitzar l’activitat comercial i incidir positivament en el territori és una tendència a l’alça.

És cert que amb l’ascens de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (les TIC) ha canviat la forma de treballar de moltes persones. Ara el valor ja no es produeix només en fàbriques i oficines sinó també en llocs diversos, en diferents moments i en xarxa. La tendència al canvi de model del treballador en nòmina cap al professional freelance, flexible i dinàmic, fa que avui dia un lloc de treball sigui qualsevol espai on es disposi d’un ordinador i una connexió a internet. Per això, sorgeixen aplicacions, com CubeFree, que serveix per a localitzar, per mitjà del mòbil, llocs amb bon ambient, connexió wi-fi, endolls, i tot el necessari per a treballar fora de l’oficina.

No obstant això, es continuen necessitant espais físics per a desenvolupar activitats econòmiques que, a més, siguin beneficioses pel territori. La comunicació cara a cara propicia l’intercanvi d’informació i millora la productivitat i la innovació.

Davant la crisi econòmica i financera actual, ens trobem amb nombrosos espais abandonats que no han arribat a tenir un ús definit, o si el tenien, no s’està duent a terme per falta de mitjans, recursos o expectatives. Abans teníem fàbriques a les ciutats que s’han traslladat a la perifèria, però ara també hi ha molts petits comerços a peu de carrer que han de tancar per la crisi. El documental ‘Buit, ple. La ciutat arítmica’ (2013), produït per Televisió de Catalunya, va més enllà dels drames personals i es pregunta com afecten aquests buits urbans al model de ciutat i a la manera de construir-la.

La planificació urbanística tradicional ha anat encaminada a fixar usos estables, sòlids i permanents. No obstant això, en l’actual moment de canvi, es necessita flexibilitzar aquesta lògica, aquesta concepció industrial, i apostar per la gestió de les possibilitats dels espais a partir de la magnitud de les seves interaccions.

Avui dia, el buits urbans (també anomenats “silencis urbans”) es comencen a considerar un recurs per a respondre a les noves demandes de l’emprenedoria social, que normalment no són considerades pels plantejaments urbanístics tradicionals.

Deia J. A. Schumpeter, (1942) en la seva teoria de la “destrucció creadora”, que són la innovació i la capacitat emprenedora les que impulsen el creixement econòmic y destrueixen els sistemes establerts per a substituir-los per noves empreses e indústries. Paul Romer, un altre economista, diu que “el creixement econòmic es dóna quan la gent agafa els recursos i els reordena per a què siguin més valuosos”.

Es tracta, doncs, de veure la ciutat com la manifestació física d’un espai d’intercanvi social i de producció col·lectiva. D’apostar pel buit com una oportunitat de reflexió, per l’espai com a contenidor d’usos i no com a simple valor de canvi, des d’una òptica rendible, però també socialment sostenible.

Fonts consultades:

Destiempo Urbano, ‘La transformación de vacíos urbanos en nuevos espacios productivos’ (en línia). LaCiudadViva.com. 07/10/13. (Consulta el 01/04/15). Disponible a:  http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=19096 

‘Buit, ple. La Ciutat arítmica’. (en línia). Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. 30/05/13. (Consulta el 07/04/15). Disponible a: http://blogs.ccma.cat/senseficcio.php?itemid=50533&catid=1270