Seleccionats per la 3ª Llançadora d’Emprenedoria de CoBoi

09/11/2015

La Llançadora d’Emprenedoria és un dels pilars bàsics de CoBoi. Enguany hem fet la 3ª convocatòria, on els 24 projectes presentats han batut el rècord de participació de l’any anterior. Alguns dels àmbits i sectors socials en els quals s’han centrat les iniciatives presentades són la creació de xarxes d’emprenedoria, formació i educació, psicologia, esports i lleure, gent gran, arts escèniques, difusió cultural, medi ambient o enfocaments de gènere.

CoBoi i l’equip de Tandem Social (encarregat de fer la formació i el seguiment dels emprenedors i emprenedores) hem analitzat amb cura els 24 formularis a través dels quals s’han presentat els projectes i hem realitzat 8 entrevistes. Aquest procés ha culminat amb la selecció dels 13 projectes que formaran part de la 3ª Llançadora d’Emprenedoria Social durant els pròxims mesos.

Els projectes seleccionats són:

 • Gipsy Art Barcelona: Producció i comercialització d’artesania per part de dones d’ètnia gitana
 • The RoundSoundHouse Project: Classes de cant i treball emocional per a potenciar el creixement personal de col·lectius en risc
 • Pirum: Producció i comercialització de productes d’agricultura ecològica
 • Rocoboi: Rocòdrom social al barri de Marianao dirigit a infants i joves
 • Espai Gran: Programa d’intervenció sociocultural amb la gent gran de Sant Boi
 • Centre de formació d’arts escèniques: Espai de difusió i formació integral d’arts escèniques que millorin el desenvolupament personal
 • M de Mama: Acompanyament a la maternitat dirigit a dones pertanyents a col·lectius en risc d’exclusió social
 • EscribeTuLibro: Creació d’un llibre social per tal de fomentar la lectura i escriptura col·laboratives
 • Lleure lliure: Espai i activitats de lleure dirigides  a infants en centres escolars de Sant Boi
 • MIM Psicologia: Centre de psicologia infantil i juvenil que pretén democratitzar l’accés als seus serveis
 • Blogirls 2.0 Magazine: Revista digital trimestral editada per i per a dones
 • La petjada: Programa d’educació ambiental per tal de motivar i mobilitzar la consciència mediambiental
 • Emprendre amb responsabilitat: Assessoria per a emprenedors per tal que desenvolupin les seves idees amb valors i nous indicadors de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Els criteris d’avaluació per seleccionar les emprenedores i emprenedors participants a la Llançadora han estat:

1. L’impacte social i el grau de durada de la transformació que els projectes generen

2. La viabilitat econòmica, la coherència i sostenibilitat en el temps

3. La capacitat d’emprenedoria entesa com l’experiència i capacitat emprenedora (especialment social) i/o l’àmbit d’impacte social del projecte

4. El grau d’innovació social, és a dir, la mesura en la que el projecte aporta una solució innovadora i idònia a la necessitat social que es vol resoldre

5. La coherència dels projectes amb els objectius propis de CoBoi i la Llançadora.

criteris avaluació

Les temàtiques en les que els projectes seleccionats proposen treballar són variades, tot i que en general s’han centrat en el sector cultural i el socioeducatiu (23% cada categoria), i el mediambiental i el de salut (15%). De la mateixa manera, en quant a activitat econòmica, el sectors educatiu (23%) i l’editorial (18%) han estat els més freqüents.

activitat seleccionats

El perfil demogràfic del total de les i els emprenedors presentats també ha estat heterogeni. Tanmateix, la majoria dels presentats oscil·len entre els 31 i els 40 anys (un 46%) , tenen un nivell d’estudis universitari (46%), estan en atur (33%) o treballen per compte aliè (33%) i responen a un perfil emprenedor (67%).

projectes presentats 3LLE

Ara bé, aquestes dades canvien quan atenem només als 13 projectes seleccionats on l’edat més freqüent està entre els 41 i 50 anys (38%). El nivell formatiu és gairebé equivalent entre educació secundària (31%) i titulació universitària (38%) i la situació laboral predominant és la d’aturats i aturades (46%). El perfil promotor, però, es manté semblant al total dels participants (69%).

perfil projectes seleccionats

Els 13 projectes participants a la Llançadora ens acompanyaran a CoBoi des d’aquest novembre fins al juny de 2016. Durant aquest període seran guiats en les fases de co-construcció i incubaci, acompanyament i llançament,  networking i generació de sinergies. Aquesta edició culminarà amb una jornada de presentació dels projectes al conjunt de la ciutadania.

Els projectes que no han pogut entrar a la Llançadora seran convidats a CoBoi per ser informats sobre altres serveis municipals de recolzament a l’emprenedoria.

Donem l’enhorabona i la benvinguda als emprenedors i emprenedores seleccionats. A CoBoi estem dessitjant començar a treballar amb ells!

FELICITATS!