Rocoboi

Temps no calculat

Aquest projecte neix a partir del fet que a Sant Boi no es practica l’escalada, i tenint en compte que en general, dins el municipi aquesta activitat no es reconeix un esport. Volem canviar aquesta manera de veure l’escalada, per tal que la gent no el vegi com un esport de risc, si no com un esport que aporta valors pedagògics, confiança en un mateix i esperit d’autosuperació. Volem reivindicar l’escalada com una alternativa a “l’oci tecnològic” i una via per obtenir hàbits saludables.