Residències

2019 - 2020
En marxa
2 minuts

Les Residències Coboi lab son estades a l’espai Coboi lab d’entre 1 setmana i 12 mesos per a persones o col·lectius que vulguin desenvolupar alguna iniciativa amb vocació d’impacte al territori. A la vegada que disposen d’un espai de treball temporal on desenvolupar la seva iniciativa, comparteixen experiències amb la resta de residents i la comunitat Coboi lab, així com participen en la resolució de reptes socials de la ciutat.

Aquesta convocatòria està dirigida a persones o col·lectius de qualsevol tipus d’àmbit que vulguin desenvolupar la seva iniciaitva amb impacte al territori. Poden optar a una plaça com a residents persones amb iniciatives de diferent naturalesa: de recerca, acadèmiques, empresarials, etc. També poden trobar-es en diferents fases (ideació, desenvolupament, creixement, etc). El que compta són les idees, l’energia, l’actitud emprenedora i la voluntat i ganes d’aportar.

El tret diferencial d’aquestes residències és que, durant la seva durada, les iniciatives residents podran gaudir d’un espai de treball públic en un entorn creatiu i col·laboratiu, a la vegada que participen en reptes de ciutat que s’estiguin treballant des de Coboi lab.

Els principals serveis que les iniciatives residents podran gaudir són els següents:

 • Espai de treball temporal i flexible a la sala de co-treball de Coboi lab.
 • Espais de reunions i d’activitats de diferent tipologia i dimensions.
 • Connexió amb la resta de residents i la comunitat Coboi lab.
 • Suport grupal al llarg de la residència en temes d’interès compartit.
 • Espai laboratori on prototipar i testejar idees.
 • Agenda d’activitats internes per a les iniciatives residents (co-tuppers, intercanvis
  de coneixement, etc.)
 • Agenda d’activitats relacionades amb reptes de ciutat en els quals les iniciatives
  residents poden participar.
 • Reunions puntuals amb l’equip Coboi lab per facilitar el transcurs de la residència.

 

 • Carol Jauregui (primera convocatòria): dissenyadora social que busca fomentar el rol del disseny com a agent de canvi per afrontar els reptes socials i el seu impacte en el medi ambient, la indústria i la cultura.
 • EcoGIRA (primera convocatòria): projectes estratègics vinculats al desenvolupament i millora de la gestió sostenible d’organitzacions i territoris.
 • La Constructora (primera convocatòria): empresa de reformes i rehabilitacions que gestiona de manera integral tot el servei incorporant de manera transversal en tot el procés l’acompanyament a la clientela i intervenint en gran part dones, tant en la gestió, part tècnica i oficis a peu d’obra.
 • Latido (primera convocatòria): consultora que ofereix programes de formació, eines i metodologies de gestió per impactar en els nous reptes socials i l’entrega d’un futur sostenible.
 • Siverus (primera convocatòria): projecte en fase d’ideació que busca desenvolupar elements de control innovadors enfocats a la reducció de riscos laborals. Juntant el Internet de les coses i la seguretat.
 • Ingenieria Fácil (segona convocatòria): projecte de desenvolupament de tecnologies per transformar les idees en prototips funcionals.

 

Logos-Reside-ncies-Coboilab
Convocatòries:

Publicacions relacionades:

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”