Mètode de reptes de ciutat

2019 - 2020
Fet
1 minut

Una eina per donar resposta als reptes de ciutat de forma col·laborativa

 

Coboi lab és una plataforma pública que facilita el treball conjunt entre els principals actors del territori (Ciutadania, Empresa, Centres de Coneixement i Administració Pública) per afrontar col·laborativament reptes de la ciutat. 

Per complir aquest rol, Coboi lab ha treballat durant el 2019 per conceptualitzar un mètode transveral i transferible que guiés els processos de coideació, codisseny, prototipatge i testeig de solucions innovadores que donin resposta a reptes de ciutat, sempre des d’un enfocament col·laboratiu i multiactor. 

Coboi lab ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona per estudiar metodologies existents en aquest àmbit (perspectiva teòria) a la vegada que s’analitzava i recopilava tot el procés que l’Ajuntament de Sant Boi ha dut a terme per treballar dos reptes de ciutat concrets (perspectiva pràctica).

Tot aquest procés també ha permès, de forma paral·lela, entendre amb més profunditat i validar el paper que juguen nous actors com els laboratoris d’Innovació social públics per donar resposta a reptes del territori.

método amb tots els logos-1

FASE 1: OBSERVACIÓ

El projecte s’inicia amb la fase d’observació per avaluar la capacitat de definir un repte de ciutat a partir d’una necessitat detectada. Aquesta fase és clau per establir bases clares i així augmentar les possibilitats d’èxit de tot el procés. 

método amb tots els logos-2

Com ho fem? 

 1. Identificar una necessitat en el territori a partir d’escoltar als diferents agents socioeconòmics. 
 2. Definir el problema de forma més específica per avaluar el seu abast i validar el seu sentit d’urgència. 
 3. Definir un repte de ciutat concret a partir de connectar aquesta problemàtica amb la visió de la ciutat.
 4. Avaluar la viabilitat del repte i la capacitat d’acció identificant els recursos disponibles i necessaris. 
 5. Formar un equip motor amb reconeixement i influència institucional que impulsi el repte des de l’inici  i convoqui a més actors rellevants durant el procés.  

 

FASE 2: EXPLORACIÓ

Durant la fase d’exploració s’identifiquen i s’integren perspectives d’altres actors del territori que representen diferents interessos per acabar unificant-les i crear una visió compartida.

FASE 2

Com ho fem? 

 1. Explorar l’ecosistema del repte i identificar els actors relacionats amb aquest.
 2. Analitzar els objectius i interessos d’aquests actors per poder crear una comunitat implicada en el repte amb capacitat d’influència i d’acció. 
 3. Convocar aquesta primera comunitat al voltant del repte, la qual anomenarem Grup d’Impacte. 
 4. Cocrear una visió compartida que guii el disseny de solucions que donin resposta al repte en qüestió.

 

FASE 3: PLA D’ACCIÓ

Durant la fase de pla d’acció es comencen a idear, dissenyar i planificar de manera col·laborativa solucions que podrien donar resposta al repte plantejat. 

fase 3

Com ho fem? 

 1. Mapejar possibles solucions existents per al repte de ciutat escollit i organitzar trobades de cocreació per idear-ne de noves. 
 2. Prioritzar les solucions en funció de la visió compartida del grup i de la viabilitat i capacitat de canvi de les propostes. 
 3. Codissenyar accions més concretes per poder implementar la solució escollida. 

 

FASE 4: EXPERIMENTACIÓ

Durant la fase d’experimentació es defineixen els primers prototips de les accions definides i s’identifica la contribució cadascun dels actors implicats per poder aconseguir l’impacte esperat. A través d’un procés de prova i error amb aquests prototips, es detecten possibles millores per a les solucions proposades. 

Fase 4

Com ho fem? 

 1. Dissenyar l’estratègia per aplicar les accions definides durant la fase de pla d’acció, aplicant la teoria del canvi. 
 2. Definir i dissenyar prototips específics d’aquestes accions per implementar-los en entorns controlats.  
 3. Implementar eines d’avaluació dels prototips per identificar riscos i millores i iterar, si cal.
 4. Avançar amb l’experimentació dissenyant proves pilot que integrin les millores identificades i que impliquin cada cop a més persones.  

 

FASE 5: IMPLEMENTACIÓ

Una vegada la prova pilot ha estat definda, entra la fase en la qual aquesta s’implementa. Cal integrar en aquesta fase processos de comunicació fluïda per generar feedback continu i avaluar l’impacte de les accions pilot. 

Fase 5 - Metode reptes ciutat

Com ho fem? 

 1. Planificar i implementar les accions pilots dissenyades en la fase anterior. 
 2. Observar i avaluar l’efectivitat de les proves pilots i continuar actualitzant el pla d’acció amb els aprenentatges extrets.
 3. Iniciar el disseny de la implementació final de les accions a mig termini i definir una estratègia per asegurar la seva sostenibilitat a llarg termini. 

 

Si voleu més informació o per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta eina, no dubteu en contactar-nos a info@coboilab.cat

DIBA@2x