Mètode de ciutat

2017 - 2019
Fet
1 minut

Una eina per afrontar els reptes socials des de l’Administració Pública

 

Aquest projecte proposa la conceptualització d’un mètode transferible per abordar reptes de ciutat i, paral·lelament, entendre amb més profunditat i validar el paper que juguen nous actors com Coboi lab (en tant que Laboratori d’Innovació Social públic) per donar resposta a reptes de ciutat a Sant Boi de Llobregat.

Per assolir aquest objectiu, Coboi lab compta amb el suport de la Diputació de Barcelona per estudiar metodologies existents en aquest àmbit (perspectiva teòria) a la vegada que es recopila i sistematitza tot el procés dut a terme per aproximar-se a dos reptes de ciutat concrets (perspectiva pràctica): Empresa Saludable i Eixos Cívics Comercials.

 

DIBA@2x