Espai Gran

Temps no calculat

Espai Gran – Centre de serveis per a la Gent Gran ofereix programació d’activitats formatives i lúdiques per la gent gran. A més, crea recursos per a millorar la qualitat de vida. Dona suport en les gestions legals /administratives amb tercers; fa tasques de mediació amb familiars; coordinació amb entitats de gent gran del territori o engega un programa de suport a l’autonomia (elaboració de Programes de Suport individualitzat).