EIXAM

Temps no calculat

Eixam connecta petits negocis i organitzacions que comparteixen una mateixa filosofia, visió i valors, creant comunitats de comerç i treball. D’aquesta manera, connecta diferents  comunitats amb espais buits, on els seus integrants poden oferir els seus productes i serveis, i compartir local i recursos.

L’essència d’Eixam resideix en impulsar una dinamització social, econòmica i laboral, motivant un estil de vida col·laboratiu a la ciutat i fer avançar petits negocis en barris dinàmics i actius.

Situació: Eix comercial Víctor Balaguer