COBOINS

2018 - 2020
En marxa
2 minuts

Un mecanisme propi per gestionar  retorns i serveis entre la comunitat de Coboi lab

 

Els Coboins són la moneda social digital amb la qual podràs intercanviar coneixement amb altres membres de la comunitat Coboi lab. Podràs adquirir/oferir nous coneixements, habilitats i competències a canvi de donar/rebre Coboins. També s’utilitzen per mesurar el retorn mínim que has d’aportar a la comunitat Coboi lab a canvi dels serveis que l’espai t’ofereix.

Els Coboins representen una eina que busca assolir tres objectius principals:

  • Promoure l’intercanvi de coneixement entre projectes per adquirir noves habilitats i competències.
  • Enfortir la comunitat emprenedora del territori.
  • Posar en valor l’ajuda mútua i la contribució al bé comú al territori.

La visió final és apropar la ciutat de Sant Boi a noves maneres de relacionar-se i col·laborar, a través d’una plataforma d’ajuda mútua i d’intercanvis col·laboratius que posi a les persones i la comunitat com a protagonistes del canvi.

Fases:

2017: Prototip. Primer esboç del prototip d’una moneda social per la comunitat de Coboi.

2018-2019: Prova pilot. Primera prova pilot dels Coboins amb la comunitat d’iniciatives ciutadanes de Coboi lab (2018) i una segona prova pilot en el marc del programa de Residències Coboi lab (2019).

2020: Anàlisi, millores i consolidació.

 

Plataforma Coboins (Cyclos4)