Coboi meets Elisava

2017 - 2020
En marxa
1 minut

Des del 2017 fins a l’actualitat, en el marc del laboratori Coboi diferents estudiants de l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria ELISAVA està col·laborant de forma estreta amb Coboi en format de pràctiques curriculars, extracurriculars o TFGs.

La suma de coneixements i habilitats professionals compartits entre els diferents estudiants d’ELISAVA i l’equip de Coboi lab estan contribuint a enriquir els processos de co-disseny i innovació junts executats des de Coboi aportant nous capítols de coneixement i rigor. Coboi considera aquesta col·laboració com un factor d’alt valor valorat a partir d’un disseny gràfic i d’un producte que pot contribuir a processos de disseny social.