CIRCULA.CULTURA!

Temps no calculat

Circula.Cultura! és un grup de joves que comparteixen inquietuds sobre l’educació a l’espai públic, la participació, la interculturalitat, i l’art.

Conscient que el vell quiosc de premsa que ocupa la Plaça de la Generalitat necessita deixar d’estar en desús, aquest projecte vol recuperar i aprofitar aquest espai convertint-lo en un punt de trobada cultural per a la transformació de la comunitat.

Circula.Cultura! vol crear una xarxa comunitària amb la complicitat d’entitats, associacions i veïnatge, que articuli una oferta cultural i artística que pugui ser un referent al territori, impulsant iniciatives que puguin enfortir els vincles i les sinergies existents entre els diferents agents del territori o impulsar-ne altres de noves.”

Situació: Quiosc plaça Generalitat