Capsulab

2022
En marxa
2 minuts

Com podriem integrar la recerca en el dia a dia de Coboi lab per aprofundir en temàtiques d’interès i extreure’n aprenentatges i reflexions que puguin ser útils per a les tasques del laboratori així com per a les polítiques públiques impulsades per l’Ajuntament?

 

Antecedents 

Un dels objectius principals de Coboi lab és funcionar com un espai de coneixement vinculat a temes com la innovació pública, la innovació social, metodologies col·laboratives, el paper dels laboratoris d’innovació públics, etc. 

Per aquest motiu, Coboi lab es planteja incorporar la recerca en el seu dia a dia per tal d’aprofundir en aquests àmbits i extreure’n noves reflexions i aprenentatges que puguin ser aplicats tant des del laboratori com des del mateix Ajuntament. 

Des de Coboi lab considerem que en un món interconnectat, on els problemes cada cop són més complexos, és necessari que la recerca interactuï de manera directa amb la política pública, ja que aquesta permet conèixer noves perspectives, inspirar nous enfocaments i orientar noves accions municipals. 

Les accions derivades d’aquest projecte estan vinculades amb l’Actuació 3 del PECT Innodelta (recerca i noves formes de coneixement).

 

Proposta

La nostra proposta és el projecte Aigua & Llimona, un espai de lectura, anàlisi i reflexió sobre referents acadèmics vinculats amb temes com la innovació, els labs, els projectes multiactor, entre d’altres. 

Aquest projecte contempla les següents fases: 

  1. Identificació de diferents temàtiques d’interès i cerca de referents acadèmics.
  2. Assignació i lectura de bibliografia per part de l’equip del laboratori. 
  3. Recull de les idees principals de cada document llegit a través d’una plantilla.
  4. Organització de sessions de presentació i reflexió sobre cada lectura. 
  5. Generació de diferents productes comunicatius per difondre els principals aprenentatges, com el capsulab.
  6. Aplicació pràctica dels aprenentatges a l’entorn del laboratori.  

El públic objectiu serà personal de l’Ajuntament de Sant Boi, els socis del PECT i altres xarxes de labs com red innpulso, colaboratorio, etc. Per comunicar, els canals que utiltizarem per comunicar els productes gràfics són: email, telegram, linkedin, xarxes socials i blog de Coboi lab. 

 

Resultats 

  • Capsulab 1 – Mark Cabaj ens planteja 5 idees sobre com avaluar labs
  • Capsulab 2 – Com podem augmentar la capacitat d’innovació?
  • Capsulab 3 – Com passem d’un sistema socio-tècnic a un de nou?
  • Capsulab 4 – La planificació innovadora

Si vols rebre les novetats de capsulab al mail, pots subscriure’t a través d’aquest formulari.


Amb el suport de:

GeneralitatFeder